10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
juliam
Adaptačné vzdelávanie - centrum pre deti a rodiny

Dobrý deň,
sú vychovávatelia a psychológovia zamestnaní v centrách pre deti a rodiny (v zariadeniach sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately) povinní absolvovať adaptačné vzdelávanie, keďže pri odmeňovaní spadajú pod zákon 138/2019?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie - centrum pre deti a rodiny

Zákon č. 138/2019 Z. z. sa podľa § 2 ods. 1 písm. a) vzťahuje zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V § 51 ods. 2 je uvedené, že poskytovateľom adaptačného vzdelávania je aj zariadenie sociálnej pomoci. Ak ste takéto zariadenie, určite je adaptačné vzdelávanie pre začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca povinné. Doteraz som sa nestretla s takouto otázkou, považovala som to za samozrejmé, keď sa zákon č. 138/2019Bz. z. uplatňuje a nie sú uvedené paragrafy, ktoré sa neuplatňujú. V novele zákona č. 138/2019 Z. z., ktorá ešte nevyšla v zbierke zákonov, sa dopĺňa do viacerých paragrafov "zariadenie sociálnej pomoci", takže od 1. 1. 2022 to bude jasnejšie.

juliam
Adaptačné vzdelávanie - centrum pre deti a rodiny

Ďakujem za objasnenie. Ešte jedna otázka. Do koľkých rokov od začiatku zamestnania si musí zamestnanec urobiť adaptačné vzdelávanie?

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie - centrum pre deti a rodiny

Adaptačné vzdelávanie je začínajúci pedagogický zamestnanec v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. povinný úspešne ukončiť do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru. Do adaptačného vzdelávania ho riaditeľ zaradí do piatich dní od vzniku pracovného pomeru, a to podľa § 51 ods. 6 uvedeného zákona.

juliam
Predĺženie

Mám otázku, či teraz v tomto covidovom období je nejaká výnimka, že sa môže predĺžiť adaptačné vzdelávanie. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Predĺženie

Začínajúci pedagogický zamestnanec musí úspešne absolvovať adaptačné vzdelávanie do dvoch rokov od začiatku výkonu pracovnej činnosti. Je to dostatočná doba.

KlaudiC
Adaptačné vzdelávanie - pokračovanie vzdelávania

Dobrý deň. Momentálne pracujem v MŠ 3. mesiac (skúšobná doba). Robím adaptačné vzdelávanie. Zo škôlky bohužiaľ odchádzam, no chcem sa opýtať, či môžem v inej škôlke pokračovať v adaptačnom vzdelávaní alebo v novej škôlke je potrebné ho robiť odznova. V škôlke, v ktorej momentálne pracujem mi zatiaľ pani riaditeľka nedala podpísať žiadne úvodne papiere o adaptačnom vzdelávaní. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie - pokračovanie vzdelávania

Ak ste zaradená do adaptačného vzdelávania, mali by ste mať určený program adaptačného vzdelávania. Ak skončíte pracovný pomer skôr ako skončíte adaptačného vzdelávanie, pani riaditeľka je povinná Vám vydať potvrdenie o tom, odkedy - dokedy ste vykonávali adaptačné vzdelávanie a u nového zamestnávateľa budete v ňom pokračovať.

juliam
uvádzajúci pedagogický zamestnanec

Dobrý deň, od 1.1.2022 je vraj zmena v tom, že uvádzajúceho pedagogického zamestnanca nemusí už robiť len ten, kto má atestáciu, ale že stačí 10 ročná prax v odbore. Je to prosím Vás pravda? Nikde som sa to nedočítala. Ďakujem.

Maria Pavlikova
uvádzajúci pedagogický zamestnanec

Áno, je to pravda. Je dôležité, kde ste to hľadali. Treba čítať zákon č. 138/2019 Z. z. a v tomto zákone je to uvedené v § 31. Táto zmena bola daná novelou - zákonom č. 414/2021 Z. z. od 1. 1. 2022.