Zriaďovateľ

Vitajte v úplne novej rubrike, vytvorenej špeciálne pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení – ZRIAĎOVATEĽ!

Nájdete tu aktualizované spravodajstvo, ktoré sumarizuje to najdôležitejšie, čo sa práve v pôsobnosti zriaďovateľov škôl deje. Ponúkame vám základné informácie o právach a povinnostiach zriaďovateľa voči svojim školám a školským zariadeniam. A chýbať nebudú ani konkrétne návody, ako zložité nariadenia aplikovať do vašej praxe a praxe vašich škôl, ako organizovať riaditeľov škôl a školské zariadenia...

Viete, aký priebeh má mať výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy? Máte nejasnosti v otázkach starostlivosti o pieskoviská v školských zariadeniach? Prestávate sa orientovať v procese tvorby siete škôl? Chceli by ste si ujasniť povinnosti zriaďovateľa vyplývajúce z plnenia povinnej školskej dochádzky? Odpovede na tieto otázky, ale aj mnoho ďalších nájdete aj v rovnomennom dvojmesačníku Zriaďovateľ, ktorý vychádza už druhý rok.

Príjemné čítanie!

Tím Školského portálu

Mám záujem o pravidelné zasielanie aktualít Zriadovateľa

Najnovšie články

Stránky