Braňo Pupala hovorí

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG A ODBORNÍK V OBLASTI ŠKOLSTVA

"Chcem dosiahnuť to, čo sa dlho nedarí – konečne reštartovať slovenské školstvo a zásadne zvýšiť kvalitu vzdelávania. Všade, naprieč celým Slovenskom. Vytvoríme pružný a prístupný systém predškolskej výchovy. Dáme základným školám šancu, aby slobodne a zodpovedne vzdelávali svojich žiakov podľa ich potrieb. Učiteľom vrátime profesionálnu istotu, sebadôveru a vôľu skutočne rozhodovať o tom, čo a ako robia. Zmeníme školu tak, aby dávala deťom zmysel a aby vedeli, prečo je dobré byť vzdelaný. Lebo vzdelanie musí byť skutočná devíza."

Absolvoval štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu (FF UK), habilitoval sa v roku 1998 (PdF UK), v roku 2006 bol vymenovaný za profesora pedagogiky. Pôsobil vo viacerých oblastiach rezortu školstva – ako učiteľ základnej a strednej školy, metodik ďalšieho vzdelávania učiteľov, výskumný pracovník SAV. Od roku 1993 je vysokoškolským pedagógom na Pedagogickej fakulte Trnavskej unverzity. Výskumne sa orientuje na problematiku teórie kultúrnej gramotnosti a základného vzdelávania.

Učitelia zo zámku, alebo čo sa môžeme naučiť o príprave učiteľov z histórie?

AUTORI: Branislav Pupala, Michal Kovács

  

Poznáte budovu pedagogickej školy v Leviciach? Z jej architektúry a historickej logiky prípravy učiteľov sa môžeme inšpirovať aj v súčasnosti. Dnes prípravu učiteľov nezvládame a učitelia nedostávajú potrebnú podporu ani po nástupe do škôl. Univerzity často predstierajú výskum a absolventi často predstierajú, že vedia, čo majú za katedrou robiť.

Odoberať RSS - Braňo Pupala hovorí