Abeceda

Septembrová aktivita pre deti v MŠ z Jazyk a komunikácia

Abeceda

Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Podoblasť

Chápanie formálnych charakteristík písanej reči

Výkonové štandardy:

1. Koncept tlače a znalosť knižných konvencií – Identifikuje niektoré písmená abecedy.

2. Fonologické procesy a fonologické uvedomovanie – Vyčlení začiatočnú hlásku slova.

Úlohy:

1. Pomenujte predmety na obrázkoch.

2. Na akú hlásku sa slová začínajú?

3. Ktorým písmenkom môžeme začiatočné hlásky zapísať?

4. Vyhľadajte vždy písmenko v abecede a označte ho.

5. Obrázky vyfarbite.

6. Skúste aj písmenko napísať podľa predlohy.

Želáme vám veľa zábavy!

Stiahnite si dokument