9. ročník • Náuka o slove • Zmiešaný test číslo 9

Penny Johnsonová: Ako odhaliť falzifikát?

Falzifikát je kópia, ktorú jej autor vyhlasuje za originál. Odkedy sa začali používať peniaze,
ľudia sa ich usilujú napodobniť, aby ľahko zbohatli. Peniaze však nie sú jediné veci, ktoré
sa falšujú.

Falšovanie peňazí

Kedysi sa bankovky falšovali ťažko. Dnes existujú kopírovacie stroje a farebné tlačiarne,
vďaka ktorým sa vzory na bankovke ľahko skopírujú. Falšovanie peňazí je na celom svete
trestné, v niektorých krajinách sa zaň kedysi dokonca popravovalo.
Banky, ktoré tlačia bankovky pre vládu, používajú množstvo bezpečnostných prvkov. Papier
má zvyčajne veľmi dobrú kvalitu. Vďaka špeciálnemu spôsobu tlače atramentové čiary
vystupujú nad povrch papiera a možno ich vnímať hmatom.

Bankovky

Väčšina papierových peňazí sa tlačí na papier s vodotlačou. Niektoré bankovky sa tlačia na
papier, do ktorého sú votkané farebné vlákenká, prípadne na taký, ktorý pokrýva pásik kovovej
fólie. Daktoré obsahujú hologramy – keď sa na ne pozeráš z rôznych uhlov, vidíš odlišné
vzory. Pri tlači ďalších bankoviek sa používajú špeciálne atramenty, ktoré menia farby v závislosti
od toho, pod akým uhlom na ne hľadíš, prípadne sú viditeľné len pod ultrafi alovým
(UV) svetlom.
Všetky tieto ochranné prvky sťažujú zločincom falšovanie bankoviek. Existujú aj ďalšie
ochranné prvky, no banky ich taja, aby zločinci nevedeli, čo majú kopírovať. Banky pomocou
nich kontrolujú série bankoviek, ak majú podozrenie, že sú falošné.

Zdroj: http://mozgovna.pravda.sk/umenie/clanok/346715-ako-odhalit-falzifi kat/, upravené)

1.  Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 2?

A  Niektoré špeciálne atramenty nedokážu kopírky na bankovkách napodobniť.
B  Na bankovkách zvyčajne existujú bezpečnostné prvky kontrolovateľné hmatom.
C  V niektorých krajinách sa za falšovanie peňazí popravuje.
D  Hologramy na bankovkách sú viditeľné len pod UV svetlom.


2.  Ktorý slohový postup prevláda v ukážke 2?

A  informačný
B  výkladový
C  opisný
D  rozprávací


3.  V ktorej možnosti sa nachádza zložený slovesný tvar?

A  vystupujú nad povrch papiera
B  začali sa používať peniaze
C  bankovky sa falšovali ťažko
D  sťažujú falšovanie bankoviek


4.  V ktorej možnosti je uvedený iný druh prívlastku ako v ostatných troch?

A  papier s vodotlačou
B  série bankoviek
C  z rôznych uhlov
D  falšovanie peňazí


5.  Napíš názov jazykovednej disciplíny, ktorá sa zaoberá vetnými členmi a slovosledom.

Odpoveď: ______________________________________________________________________


6.  V ktorej možnosti majú všetky slová rovnaký počet slabík?

A  falzifikát, špeciálnemu, atramenty, bezpečnostných
B  fólie, bankoviek, peňazí, tlačiarne
C  kópia, veci, vzory, papier
D existujú, kontrolujú, papierových, kopírovacie

Stiahnite si dokument