7. ročník • TVAROSLOVIE • PREDLOŽKY, SPOJKY, ČASTICE

Balíme sa len deň pred odchodom

Muži sa balia neskôr
Takmer 3 500 odpovedí (55 % žien, 45 % mužov) v preddovolenkovom prieskume ukázalo, že
dve tretiny opýtaných preferujú pohodlné dovolenky pri mori organizované cestovnou kanceláriou,
len 18,6 percent sa vyberá za dobrodružstvom na vlastnú päsť a 14,7 percent vyhľadáva
poznávacie zájazdy. Aj keď poradie bolo medzi mužmi a ženami rovnaké, podstatne viac
mužov uviedlo, že radi dovolenkujú práve na vlastnú päsť.
Balenie? Deň pred
Podľa prieskumu sú ženy dôslednejšie, balia sa skôr a dávajú väčší pozor na starostlivosť o lekárničku.
Mierne väčšia polovica Slovákov si veci pripravuje deň pred odjazdom na dovolenku.
V tejto kategórii sú ženy a muži vzácne vyrovnaní. Necelá tretina, konkrétne 31,1 percent,
sa začína baliť tri dni pred odchodom, ale tu už výrazne prevažujú ženy. Len 8,7 percenta respondentov
si pripravuje zoznam aspoň dva týždne vopred, teda postupuje systematicky a dôsledne.
V kategórii balenia pár hodín pred odchodom vyhrali jednoznačne muži.
Čo do kufra?
Najpresvedčivejšie vyznela odpoveď, čo je pre Slovákov pri balení najdôležitejšie. Viac než
štyri pätiny opýtaných balí na prvom mieste kreditky, doklady a peniaze. Na druhom mieste
skončili plavky a večerné oblečenie a na treťom mieste dôležitosti s 5,9 percentami skončila
lekárnička. Medzi obidvoma skupinami bolo poradie vzácne vyrovnané, aj keď štvrté miesto
v ankete – fľaška s „dezinfekciou zvnútra“ u mužov dobiehalo lekárničku.
Lekárnička
Aj keď dovolenkovej lekárničke nevenujeme príliš pozornosť, len 27 percent si ju nezabudne
pobaliť, predsa len cestovateľské skúsenosti vyhrávajú, a tak sa na prvé miesto dostali lieky na bolesť a hnačky (48,3 %). Medzi najčastejšie nepríjemnosti, ktoré spôsobujú problémy dovolenkárom,
patrí klimatizácia, studené nápoje, popŕhlenie medúzou, bodavý hmyz, morskí ježkovia
či zranenia pri vodných športoch.

(Zdroj: http://komercnespravy.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/360069-balime-sa-len-den-pred-odchodom/)

1. Z ukážky 2 vyplýva, že Slovenky

A sa vždy balia na dovolenku na poslednú chvíľu.
B sa často začínajú baliť 3 dni pred dovolenkou.
C majú batožinu zvyčajne pripravenú 2 týždne pred dovolenkou.
D sú obyčajne zbalené na dovolenku o 1 deň skôr ako muži Slováci.


2. Ktoré z uvedených tvrdení vyplýva z ukážky 2?

A Slováci majú najradšej týždňové poznávacie pobyty v zahraničí.
B Slovenky uprednostňujú dovolenky organizované na vlastnú päsť.
C Slováci radi trávia dovolenku zabezpečenú cestovnou kanceláriou pri mori.
D Slovenskí muži preferujú cez dovolenku dobrodružstvo pod stanom.


3. V ktorej možnosti podľa ukážky 2 sú správne zoradené veci, ktorým pri balení na dovolenku venujeme najviac pozornosti?

A lieky, fi nancie, pasy a spoločenské oblečenie
B liečivá fľaška, lekárnička, oblečenie a doklady
C fi nancie a preukazy, kúpacie potreby, oblečenie a lieky
D preukazy a fi nancie, liečivá a rozličné druhy oblečenia


4. V ktorej z uvedených viet sa vyskytuje častica?

A Len 27 percent si ju nezabudne pribaliť.
B Ženy sa častejšie balia na dovolenku skôr.
C Podľa prieskumu sú ženy dôslednejšie.
D Hurá, konečne vyrážame na dovolenku.


5. Koľko predložiek sa nachádza v uvedenej vete z ukážky 2? Medzi obidvoma skupinami bolo poradie vzácne vyrovnané, aj keď štvrté miesto v ankete – fľaška s „dezinfekciou zvnútra“ u mužov dobiehalo lekárničku.

A 2
B 3
C 4
D 5

Stiahnite si dokument