7. ročník • TVAROSLOVIE • PREDLOŽKY, SPOJKY, ČASTICE

Martin Kukučín: Z teplého hniezda

„Hja, tá súkno tká; vieš, že sa ide prepásť za robotou,“ doložil nevrlo Ondrej, lebo nerád videl,
keď sa niekto presiľoval v robote. Na ňom veru bolo poznať, že rád za kratšie ťahá; bol vypasený
ani medveď, na rukách nemal tvrdých mozoľov, známky to vytrvalej práce, ale mal pozostatky
mozoľov mäkkých, ktoré dostáva len ten, čo v robote nedrží mieru. To vám tak ide,
ako – nehodno primeriavať – so zlým volom: raz sa zasekne, druhý raz trhne. Takýto vôl potom
dostáva na šiji mozole. Tak aj Trovkovič mal mozole od neriadnej práce. Nuž a že Ondriš
Trovkovič s robotou nezostával na chvoste, to je zásluhou jeho pilnej ženy Katry, ktorá neraz
musí poťahovať za muža. Táto Katra je sestra Rafi kova.
„Ba hroma!“ zvoláte vy, keď po deravých krpcoch, nezapätých na nohaviciach háčkoch
a červenom kožúšku poznáte, že Ondriš je nie sedliak, ale zeman. Nuž darmo je, hoci nosí
čierne, čo hneď otrhané nohavice a košele s úzkymi rukávmi, predsa si vzal sedliacke dievča
Katru Rafi kovie za ženu.
„Berieš si sedliačku?“ spytovali sa ho zhrození zemani.
„Hej!“
Od tých čias Ondriš Trovkovič je vytvorený z kúdeliansko-zemianskych kruhov. Zanevreli
naň všetci. Nuž ale Ondriš nerobí si z toho ani máčny mak. Čo jeho do ľudí, aj do zemanov,
len keď má zapekačku, dohán a teplý prípecok. Akí by mohli byť ľudia šťastní, keby
sa neuháňali za márnosťou tohto sveta. Len pozrieť na Ondriša, keď otvára dohánový paklík
a keď fajočku zahrabe do horúceho popola! A ešte keď si vloží do úst a sadne na teplý prípecok!
Vtedy zmiznú všetky vrásky z jeho starého čela a on, vzdor tomu, že je chudobný ako kostolná
myš, nečaroval by ani s direktorom slávnej famílie. A trochu má aj pravdu. Direktor napríklad
mozoľuje od rána do večera, v lete kosí, až sa mu štica parí, v zime mláti, až sa v dedine
ozýva, a čo má z toho všetkého? Peniaze mu bez osohu trčia v kapse, ani si len toho dohánu
nedopraje za ne! Hej, mal by ich len Ondriš! Ten by si kúpil za necelé koleso dohánu, i prach
by z neho vytriasol a len potom by si zapiekol.

1. Ktorý z frazeologizmov najvýstižnejšie charakterizuje Ondriša Trovkoviča z ukážky 1?

A Robota mu horí pod rukami.
B Je do roboty ako osa.
C Robota mu ide od ruky.
D Robota mu nevonia.


2. Podľa ukážky 1 je Ondriš Trovkovič

A bohatý direktor.
B biedny zeman.
C lenivý sedliak.
D starostlivý muž.


3. V ktorom slovnom spojení sa nachádza vokalizovaná predložka?

A do horúceho popola
B za márnosťou sveta
C na teplý prípecok
D so zlým volom


4. V ktorej z viet chýba čiarka pred spojkou?

A Aj Jano aj Fero často spolu hrávajú futbal na ihrisku za domom.
B Trenčiansky a Nitriansky hrad patria k najnavštevovanejším.
C V tom čierno-bielom oblečení vyzeral veru ako strašidlo.
D Otec bol na výlete s deťmi a mama zatiaľ navarila obed.


5. V koľkých zo zvýraznených viet v ukážke 1 sa nachádza častica?

A v jednej vete
B v dvoch vetách
C v troch vetách
D v štyroch vetách

Stiahnite si dokument