6. ročník • TVAROSLOVIE • PRÍDAVNÉ MENÁ

6. ročník • TVAROSLOVIE • PRÍDAVNÉ MENÁ

Prvé hodinky
Už som chodil druhý rok z dediny do mesta do školy, a hodiniek ešte nič. Retiazku som
síce už mal, a to čachrovaním každý týždeň druhú a inak prepätú, ale za hodinky som sa
musel hanbiť, keď ma vše niekto cudzí zastavil, a ja som mu len tak odoka povedal, koľko je
hodín. Doma tiež bol neraz krik a plač, keď mi vše na domŕzanie stará mať odsekla, že mi
na pondelok kúpi u pernikára také, čo mi budú aj z vrecka trčať.
Starý otec ma veľmi rád mal, a ten mi aspoň vážne sľuboval, keď aj s kúpou odkladal.
Že si musím aj ja dačo na ne prigazdovať. A že na radvanskom jarmoku budú lacnejšie ako
v meste, nuž že až potom.
Za prvé zgazdované musel som si však kúpiť mumák; a tak mohol som zase znovu začať
gazdovať. A keď som pár krajciarov stisol, vše som ich musel starej materi požičať na soľ,
ocot, alebo starému otcovi na dohán, keď „drobných“ nemali. Že mi dupľom vrátia. Ale dali
vše krajciar-dva navyše, a musel som byť aj tým rád! A ťažko sa to odkladá, keď som ešte rád
mĺzol aj „novotnô cukrovô“, aké nám židák na dedine premýšľal, aj zase cigaretľu som už
proboval…

Kto sľuboval chlapcovi, že mu kúpi skutočné hodinky?

A stará mať 
B starý otec
C rodičia 
D nikto

Prídavné meno v slovnom spojení prvé hodinky A sa

A sa skloňuje podľa vzoru cudzí.
B sa skloňuje podľa vzoru páví.
C sa skloňuje podľa vzoru pekný.
D sa skloňuje podľa vzoru otcov.

Prídavné meno v spojení denné svetlo

A sa dá stupňovať. 
B je privlastňovacie prídavné meno.
C sa nedá stupňovať. 
D sa skloňuje podľa vzoru cudzie.

Kde sa nachádzal jediný syn kráľa v čase, keď ochorel?

A druhý stupeň stupňovania prídavného mena veľký.
B tretí stupeň stupňovania prídavného mena veľký.
C štvrtý stupeň stupňovania prídavného mena veľký.
D prvý stupeň stupňovania prídavného mena veľký.