6. ročník • Interpunkcia

Peter Lakomec

Pavol Dobšinský: Prostonárodné slovenské povesti II

Peter Lakomec

Ako tak chodia ďalej po širokom údolí, pošle raz Otec nebeský Petra, aby kúpil pečenú hus. Peter kúpil hus pečenú, ale lakomec oblizol, napačmal sa – a zjedol po ceste celé stehno. I spýtal sa ho Otec nebeský: „Peter, kdeže ti má hus druhú nohu?“ „Tá nemala druhú!“ odsekol Peter nakrátko. „Ach, či si to kedy videl, aby hus len jednu nohu mala?“ riekol mu na to Otec nebeský. „Ľaľa. Otčíčku nebeský, tamto stojí hus o jednej nohe!“ ukázal Peter na kŕdelec husí, medzi ktorými jedna stála len na jednej nohe na ľade. Otec nebeský nepovedal ani tak, ani tak a šli ďalej. Prišli do velikej hory a tam našli poklad. Otec nebeský vyňal poklad zo zeme a rozdelil na tri diely. Peter sa díval, díval na tie hromádky, behali mu oči z jednej na druhú aj na tretiu, až sa spýtal Otca nebeského: „Komuže bude, Otče nebeský, ten tretí diel, keď sme iba dvaja?“ „Jeden bude mne, druhý bude tebe a ten tretí tomu, kto tú nohu zjedol!“ vyriekol Otec nebeský. „No, Otčíčku nebeský, ja som ju zjedol, keď som bol hladný,“ priznal sa Peter. Otec nebeský pomrzel sa trochu na Petra, že ho ocigánil, ale hneď zasa udobril sa a dal mu tú tretiu hromádku, lebo mal Petra rád.

1.  Podľa ukážky 1 bol Peter

A  pravdovravný.
B  zákerný.
C  nezbedný.
D maškrtný.


2. Z ukážky 1 vyplýva, že

A  Peter kúpil hus s jednou nohou.
B  husi stoja na ľade vždy iba na jednej nohe.
C  poklad si spravodlivo napoly rozdelili Otec nebeský a Peter.
D  dve tretiny pokladu dostal Peter a jednu tretinu Otec nebeský.


3.  V ktorej možnosti sa nachádzajú iba interpunkčné znamienka?

A  dĺžeň, čiarka, bodka, výkričník
B  úvodzovky, dvojbodka, čiarka, vokáň
C  otáznik, mäkčeň, dvojbodka, výkričník
D čiarka, bodka, zátvorky, otáznik


4.  Pomocou ukážky 1 rozhodni, v ktorej možnosti je nesprávne použitá čiarka.

A  Jaj to je, ale bolesť!
B  Peter nevedel, že zajtra sa nejde do školy.
C  Peter, kam si položil zošit z matematiky?
D Povedal mi, aby som nechodil.


5.  V ktorej z možností sú interpunkčné znamienka použité správne?

A  Anička bežala rýchlo, ako srnka.
B  Kto neskoro chodí sám, sebe škodí?
C  Hurá vyhrali sme.
D Kde si včera bol?

Stiahnite si dokument