6. ročník • Hláskoslovie • Písanie veľkých písmen • Písanie čiarky

Že WAUUU, že super, že raritka... na Slovensku

Múzeum vodného mlynárstva v Kolárove
Plávajúci vodný mlyn nájdeš neďaleko mestečka Kolárovo v juhozápadnej časti Žitného ostrova. Prejdi sa po drevenom moste pre peších s celodrevenou zastrešenou konštrukciou. Patrí medzi najdlhšie mosty tohto typu v Európe. Má dĺžku 86 metrov.

Starobystrický orloj
Je najväčšou drevenou sochou na Kysuciach a prvým orlojom na Slovensku. Po stranách vo výklenkoch sú busty kniežaťa Pribinu, kráľa Svätopluka, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika a Andreja Hlinku. Hlavnou časťou súsošia je astroláb, ktorý z tohto diela robí orloj. Zostrojili ho v Prahe. Tento orloj ako jediný na svete ukazuje pravý slnečný čas.

Dunajec a pltníci
Zamagurie je najsevernejšia časť spiša. Má krásnu ľudovú architektúru i prírodné krásy. Perlou je obec červený kláštor známy bájnym letcom a botanikom cypriánom. Symbolom Zamaguria sú pieniny. Ich strmé skaly obmýva rieka Dunajec, ktorá si svojím dravým prúdom vyhĺbila prekrásny kaňon.

(Zdroj: Že WAUUU, že super, že raritka... na Slovensku. In Fifík. Letný magazín 2013. Bratislava: Perfekt, s. 16 – 17)

6.  Medzi vlastnými menami v ukážke 2 sa nenachádza

A pomenovanie kontinentu.
B pomenovanie osobnosti.
C pomenovanie pohoria.
D pomenovanie mosta.


7.  Vypíš z prvého odseku ukážky 2 jedno viacslovné vlastné meno.

Odpoveď:____________________________________________________________________


8.  V časti ukážky 2 Dunajec a pltníci sú chybne napísané vlastné mená. V ktorej možnosti sú napísané správne?

A Spiša, Červený Kláštor, Cypriánom, Pieniny
B Spiša, Červený kláštor, Cypriánom, pieniny
C Spiša, Červený kláštor, Cypriánom, Pieniny
D Spiša, červený Kláštor, Cypriánom, pieniny


9.  Napíš v základnom tvare vzťahové prídavné mená, ktoré sú odvodené od vlastných mien Slovensko, Kysuce a Európa.

Odpoveď:____________________________________________________________________


10.  V ktorej vete chýba čiarka?

A Od úžasu zhíkol.
B Urobil mobilom cvak a fotka bola na svete.
C Fíha to je krása!
D Vtom pltníci na Dunajci čľup do vody!


 

Stiahnite si dokument