5. ročník • TVAROSLOVIE • ZÁMENÁ, ČÍSLOVKY

TVAROSLOVIE • ZÁMENÁ, ČÍSLOVKY

Zuzka Zguriška: Husitská nevesta 1.
Kováčovi bolo zaťažko povedať utešujúce slovo. Vedel takisto ako kožušník, že položenie jeho brata je vážne.
„Ťažko mi bude podnikať voľačo na jeho záchranu, keď som sám a ďaleko od našich. Treba aj na Korlát poslať zvesť, a ja teraz mám prácu na Branči. A som tomu aj rád, lebo sa vždy dozviem, čo je s bratom. Len priateľov by som potreboval. Spoľahlivých ľudí, ktorým sa možno so všetkým zveriť a rátať s ich pomocou.“
„S tým si nelám hlavu,“ položil richtár svoju ruku na kožušníkovu. „Je nás tu dosť, nenecháme ťa samotného. Medzi našimi niet jediného, ktorý by držal s tými na hrade. Ak sa niekde inde v podhradí, medzi poddanými, nájde zradca alebo donášač, býva to zvyčajne richtár. Ale tu je richtár zajedno s poddanými a oni mu idú vždy po ruke. Sme jedna rodina v dobrom i zlom.“ Kožušník uľahčene vydýchol. Richtárovu ruku, položenú na svojej, pevne stisol.
„Aby sme nič nezmeškali,“ vstal od stola richtár, „pozriem sa hneď za našimi staršími a privediem ich sem. Viac hláv, viac rozumu.“

Z ukážky 1 vyplýva, že richtár

A bol zradcom, ktorý žaloval vrchnosti na svojich poddaných.
B chcel zachrániť svojho brata, ktorého držali na Korláte.
C ponúkol pomoc kožušníkovi pri oslobodzovaní jeho brata.
D s pánmi a svojimi poddanými boli ako jedna rodina.

Ktorá možnosť najlepšie vystihuje význam slovného spojenia viac hláv, viac rozumu z ukážky 2?

A prejsť niekomu cez rozum
B vziať rozum do hrsti
C stratiť rozum
D znásobený rozum je múdrejší

V ktorej z uvedených viet sa nachádza osobné privlastňovacie zámeno?

A Privediem ich sem.
B Býva to zvyčajne richtár.
C Oni mu idú vždy po ruke.
D Rátam s ich pomocou.

V ktorom slovnom spojení sa nachádza číslovka?

A sme jedna rodina
B som ďaleko od našich
C nenecháme ťa samotného
D bývam na osmičke

Stiahnite si dokument