1 príspevok / 0 nový
6.B
2 jazyky na jednej hodine

Sme ZŠ s MŠ-plnoorganizovaná škola. Môže v rámci jednej vyučovacej hodiny prebiehať výuka ANJ a NEJ, ak máme na to kvalifikovanú učiteľku? Ide o prípad, keď má p. uč. na hodine/ 2. st./ 12-15 žiakov na ANJ a jedného , prípadne 2 na NEJ. V inom prípade by musela prebiehať výuka 1-2 žiakov , čo je pre školu nerentabilné.