1 príspevok / 0 nový
Jana Danková
1. atestácia

Dobrý deň,

prosím Vás, mám nárok na zaradenie do kariérneho stupňa odborný zamestnanec s 1. atestáciou
(V prípade, že ma preradia do školského klubu detí pri ZŠ, pozn: Aktuálne som učiteľka SJL na 2. stupni, kvalifikovaná), ak som úspešne vykonala 2. atestáciu v kariérnom stupni samostatný pedagogický zamestnanec?

Ďakujem za odpoveď