6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Elina
1. atestácia

Dobrý deň,
poprosí o radu.
zamestnanec, ktorý požiadal o vykonanie atestácie do 31.8.2019 a Osvedčenie o 1. atestácii mi doniesol z dátumom vykonania 4.2.2020. Musí splniť podmienku 5 ročného zaradenia ako samostatný pedagogický zamestnanec? Kredity sa odoberajú alebo zostávajú?
Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Prvá atestácia

Ak pedagogický zamestnanec predloží zamestnávateľovi doklad o vykonaní prvej atestácie 4. 2. 2020, posudzuje sa táto situácia podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. a do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí až po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatný učiteľ. Kreditový príplatok, ktorý sa vyplácal podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. do 31. 8. 2019 sa od 1. 9. 2019 vypláca ako príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. až do 31. 8. 2026 bez ohľadu na postup, resp. nepostup do vyššieho kariérového stupňa.

Elina
Prvá atestácia

Ďakujem veľmi pekne.

Elina
Prvá atestácia

Ešte poprosím o upresnenie. Ako samostatný PZ je od 1.1.2017, vtedy s titulom Bc. a zaradením ako asistent učiteľa.
Titul Mgr. od 1.9.2017 už ako učiteľ. Od kedy plynie 5 rokov?
Ďakujem ešte raz veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Prvá atestácia

Päť rokov plynie od 1. 1. 2017. V podstate ide o to, aby sa nezapočítavalo obdobie začínajúceho pedagogického zamestnanca.

Elina
Prvá atestácia

Ďakujem.