2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
pam
1. a 2. kvalifikačná skúška

Pani Pavlíková, prosím Vás o informáciu ako správne zaradiť učiteľa do platovej tarify.
Učiteľ bude učiť na strednej škole informatiku, má 30 ročnú pedagogickú prax, štátnu skúšku vykonal v študijnom odbore "učiteľstvo vš.-vzdelávacích predmetov, aprobácia matematika - informatika".
Predložil doklad o vykonanej 1. kvalifikačnej skúške zo dňa 19.2.2003 a zároveň doklad o vykonanej 2. kvalifikačnej skúške zo dňa 13.2.2009
Je správne, ak bude takýto učiteľ zaradený ako učiteľ s druhou atestáciou, t.j. do platovej tarify č. 9?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
1. a 2. kvalifikačná skúška

Áno, je to správne zaradenie. Učiteľ je kvalifikovaný a má vykonané prvú a druhú kvalifikačnú skúšku, tak je to učiteľ s druhou atestáciou zaradený do 9. platovej triedy.