AKTUÁLNE SPRÁVY

Aktuálne správy z oblasti školstva
a vzdelávania (nielen) na Slovensku

Súťaž Čitateľský oriešok 10
pre žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka ZŠ

Aktualizované spravodajstvo pre zriaďovateľov školských zariadení

Špecializované spravodajstvo pre vedúcich a vedúce školských jedálni

Dôležité linky s informáciami
a infografiky na stiahnutie
pre školy

Informácie, pomoc a rady
pre učiteľov a žiakov
k situácii na Ukrajine