AKTUÁLNE SPRÁVY

Aktuálne správy z oblasti školstva
a vzdelávania (nielen) na Slovensku

Aktualizované spravodajstvo pre zriaďovateľov školských zariadení

Špecializované spravodajstvo pre vedúcich a vedúce školských jedálni

COVID opatrenia pre školy

Dôležité linky s informáciami
a infografiky na stiahnutie
pre školy

Informácie, pomoc a rady pre učiteľov a žiakov k situácii na Ukrajine

Informácie, pomoc a rady
pre učiteľov a žiakov
k situácii na Ukrajine