AKTUÁLNE SPRÁVY

Aktuálne správy z oblasti školstva
a vzdelávania (nielen) na Slovensku

Aktualizované spravodajstvo pre zriaďovateľov školských zariadení

Špecializované spravodajstvo pre vedúcich a vedúce školských jedálni

COVID opatrenia pre školy

Dôležité linky s informáciami
a infografiky na stiahnutie pre školy