Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s MŠ, Hviezdoslavova 30, 97667 Závadka nad Hronom
Termín nástupu: 11/01/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola pri základnej škole, Ivana Krasku 29, 91705 Trnava
Termín nástupu: 10/18/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, Borinská 23, 84103 Bratislava-Lamač
Termín nástupu: 11/01/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, Borinská 23, 84103 Bratislava-Lamač
Termín nástupu: 10/23/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, Borinská 23, 84103 Bratislava-Lamač
Termín nástupu: 10/23/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Jazyková škola, Užhorodská 8, 04011 Košice-Juh
Termín nástupu: 10/23/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Jazyková škola, Užhorodská 8, 04011 Košice-Juh
Termín nástupu: 10/23/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Kružlová 103, 09002 Kružlová
Termín nástupu: 11/01/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná stredná odborná škola, S. Chalupku 1938/12B, 97101 Prievidza
Termín nástupu: 10/31/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Jána Majku 695, 92563 Dolná Streda
Termín nástupu: 02/01/2018
Adresa školy alebo zariadenia: Súkr. obchodná akadémia, Dudvážska 6, 82107 Bratislava-Podunaj.Biskup
Termín nástupu: 11/02/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Podhorany 68, 05993 Podhorany
Termín nástupu: 10/17/2017

Stránky