Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda Csáb, Na Parlagu 1, 99125 Čebovce
Termín nástupu: 03/01/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná materská škola GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6, 82107 Bratislava-Podunajské Bis
Termín nástupu: 03/01/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, 91702 Trnava
Termín nástupu: 08/21/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, 91702 Trnava
Termín nástupu: 08/21/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, 91702 Trnava
Termín nástupu: 08/21/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 6051/3, 91702 Trnava
Termín nástupu: 08/21/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola, J. Kráľa 1592/1, 90031 Stupava
Termín nástupu: 09/01/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda Csáb, Na Parlagu 1, 99125 Čebovce
Termín nástupu: 03/01/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Gymnázium, Golianova 68, 94901 Nitra
Termín nástupu: 03/06/2017
Adresa školy alebo zariadenia: GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 04174 Košice-Staré Mesto
Termín nástupu: 04/01/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s MŠ, Novozámocká 129, 94905 Nitra
Termín nástupu: 03/01/2017
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná škola Galileo School, Dudvážska 6, 82107 Bratislava-Podunajské Bis
Termín nástupu: 02/28/2017

Stránky