Všetky články

89637
15.12.2017

Podielové dane zabezpečujúce financovanie činnosti školských klubov detí (ŠKD) sa od 1. januára 2018 budú rozdeľovať počtu žiakov nultého až piateho ročníka a nie podľa počtu...

viac
89575
Financovanie
14.12.2017

Skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení určených na účely osobných i prevádzkových nákladov je cieľom doplneného nariadenia...

viac
89574
14.12.2017

Pomocní vychovávatelia v školách pôsobiť nebudú. Nezaradenej poslankyni Zuzane Zimenovej sa v parlamente nepodarilo uspieť s novelou zákona o financovaní základných škôl,...

viac
89573
14.12.2017

Väčšina pléna NR SR totiž v stredu nepodporila návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve od opozičného poslanca Ota Žarnaya (nezaradený).

...

viac
89479
Aula
13.12.2017

Bývalý minister školstva Peter Plavčan pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (PdF UK) v Bratislave. Podľa slov dekanky PdF UK v Bratislave Alice Vančovej je...

viac
89444
Dotazník
12.12.2017

Názory učiteľov na štátne vzdelávacie programy (ŠVP) zozbieral Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) prostredníctvom dotazníka, ktorý rozposlal všetkým...

viac
89441
Prihlášky
11.12.2017

Prihlášky do materských, základných, špeciálnych aj stredných škôl by žiaci a ich rodičia mohli podávať aj elektronicky.

V novele zákona o výchove a vzdelávaní to...

viac
89436
EXPOL PEDAGOGIKA
08.12.2017

„Jedinečnosť učebnice spočíva v inovatívnom spracovaní založenom na bádateľských aktivitách, ktoré prinášajú úplne nový prístup k výučbe, a ktorých využívanie je zakotvené i v ...

viac

Stránky