Všetky články

77428
17.02.2017

V regionálnom školstve chce rezort predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a...

viac
77230
17.02.2017

Zásadná zmena vzdelávacieho systému s dôrazom na potreby ekonomickej praxe je jednou z priorít Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) na tento rok. Táto problematika bola aj...

viac
77080
16.02.2017

Po novom by príspevok na záujmové vzdelávanie mali dostať školy priamo od štátu, a to podľa počtu všetkých žiakov školy v dennej forme štúdia. Navrhuje to ministerstvo školstva...

viac
77075
16.02.2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča Alena Paulová podpísali dohodu o spolupráci a garancii experimentálneho overovania. Súčasťou dohody je...

viac
76857
15.02.2017

Slovenská komora učiteľov to tvrdí v súvislosti s vyjadrením Rady Združenia miest a obcí Slovenska, ktorá uviedla, že nemajú od septembra prostriedky na šesťpercentné navýšenie...

viac
76609
14.02.2017

Príspevok na dopravu bude možný v prípade, ak v mieste trvalého pobytu nemajú žiaci zriadenú školu alebo jej časť s príslušným vyučovacím jazykom. Ak je v obci základná škola s...

viac
76576
14.02.2017

Ako ďalej uvádza vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman, vyzýva preto vládu SR, aby prijala komplexné, účinné...

viac
76302
13.02.2017

Vládu už dlhodobo upozorňuje na tento problém a vyzýva ju k systémovým a udržateľným riešeniam. Vo svojom najnovšom stanovisku v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad...

viac

Stránky