Školské obedy zadarmo až tak zadarmo nie sú. Kedy za ne zaplatíte?

Od septembra síce budú mať žiaci základných škôl takzvané obedy zadarmo, no okrem režijných poplatkov sa môže stať, že im jedáleň aj tak vystaví účet za obedy. A to sa podľa ZMOSu stane v prípade, ak rodičia dieťa zabudnú zo stravy počas jeho neprítomnosti odhlásiť.
Podľa najnovších informácií ak rodič zabudne odhlásiť žiaka z obeda v jeho neprítomnosti, obed bude musieť uhradiť z vlastného vrecka. Nárok na obed má žiak, ktorý bol aspoň jednu hodinu v škole. 
Uvarený a nevybraný obed naopak rodičom vytiahne z peňaženky 1,20 eura. "Ak dieťa rodič neodhlási, musí tento obed rodič zaplatiť v plnej výške," uviedla riaditeľka základnej škole Erika Drgoňová. Dôvodom je, že jedáleň obed uvarí, ale nedostane naň dotáciu, lebo žiak v škole nebol. 
"Dotácia 1,20 EUR sa týka každého vydaného obeda. Každý žiak, ktorý sa neodhlási a nepreberie si prichystané jedlo, práve na neho sa nebude vzťahovať dotácia. Náklady budú musieť znášať rodičia," vysvetľuje Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí SR. 
Kontrola či žiak v škole bol a či si vybral obed bude pre jedáleň znamenať obrovské administratnívne zaťaženie. "Je to nepredstaviteľná práca. Neviem, ako nám bude škola nahlasovať kto bol v škole a kto nie a my to tu musíme potom skontrolovať," 
myslí si vedúca jedálne. "Povinnosti pri odhlasovaní detí zo stravy, ako aj nastavenie sankčných mechanizmov, si upravuje zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, alebo priamo škola v rámci svojich interných predpisov," stojí v stanovisku ministerstva. 
Ako budú rodičia platiť? 
Podľa neoficiálnych informácií by rodičia na začiatku roka mohli zložiť depozit, z ktorého by sa potom suma odpočítavala. "V tejto chvíli čakáme na všeobecne záväzné nariadenia," dodala Drgoňová. 
Aj z toho dôvodu navštívili jedáleň bratislavský župan a ružinovský starosta. "Musíme vyriešiť spôsob, ako bez toho, aby sme dávali na rodičov finančnú záťaž, zabránili tomu, aby existovalo veľké množstvo nevybraných obedov," uviedol starosta mestskej časti Ružinov, Martin Chren. Riešením by bolo podľa župana Juraja Drobu posunúť nevyužité jedlo do nocľahární. 

Zdroj: www.noviny.sk