S preplácaním rekreačných poukazov to nie je také jednoduché. Problémom čelí najmä školstvo

Preplatiť by im ju mal zamestnávateľ. Výnimkou nie sú ani učitelia, avšak mnohé školy na preplácanie rekreačných poukazov vyčlenené financie nemajú.

Mnoho zamestnaných ľudí, aj učitelia, trávia tieto dni na lyžovačkách. Výnimkou nie je ani učiteľka Zuzana. Keď sa vráti po prázdninách domov, plánuje ísť za svojim zamestnávateľom a uplatniť si rekreačný poukaz. "Som tu na jarných prázdninách na týždeň a áno chcem si uplatniť ten poukaz. Viem, že si musím nechať faktúru," povedala. 
Tak takýto scenár sa už postupne začína napĺňať na približne 800 školách, ktoré majú viac ako 49 zamestnancov, a tým pádom sú od 1. januára povinné im preplácať rekreačné poukazy až do výšky 275€. Na jednej strane máme teda zamestnancov, ktorí len žiadajú preplatiť to, na čo majú zo zákona nárok. Na strane druhej máme ale mnohých zamestnávateľov, a to hlavne zo štátneho sektora, ktorí na vyplácanie rekreačných poukazov nemajú peniaze. 
"Na jednej strane, nám legislatíva káže v mysle zákonníka práce od 1.1. postupovať tak, aby sme zamestnancom tieto rekreačné poukazy preplatili, ale na druhej strane nám vláda finančné prostriedky na preplatenie a realizáciu tejto novely zákona neposkytla," vyjadrila sa Erika Drgoňová, riaditeľka ZŠ SNP. 
Že sa školy dostali do patovej situácie si uvedomuje aj predseda školských odborárov. "Sme v kontakte aj s pánom predsedom parlamentu s predsedom SNS lebo od nich vyšiel tento zákon. Upozornili sme na tieto problémy, ktorý prisľúbil riešenie do 2 mesiacov," povedal Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy. 
Kým však do 2 mesiacov príde riešenie, riaditelia mnohých škôl budú mať pravdepodobne na stole faktúry po splatnosti. "Naozaj ten tlak na riaditeľov škôl je veľký, pretože na jednej strane chcete splniť literu zákona, ktorá vám prikazuje, že ak zamestnanec požiada o preplatenie, tak vy musíte mu to do 30 dní preplatiť," poznamenala Drgoňová. "Zamestnanec má na to nárok a môže sa potom obrátiť na súd, že mu zamestnávateľ v tomto nároku nevyhovel. V oblasti štátnej verejnej správy by sa zamestnávatelia mali obrátiť na príslušné vyššie orgány a požiadať o dotáciu na vykrytie týchto nákladov," vysvetlila viceprezidentka konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. 
V prípade škôl teda na Ministerstvo školstva. "Ministerstvo školstva už oslovilo Ministerstvo financií so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov na rekreačné poukazy. Rezort školstva pripravuje aj usmernenie, v ktorom školám podrobne vysvetlí postup na získanie príspevku na rekreačné poukazy," informovala hovorkyňa ministerstva Ria Achberger Feik. "Zvolili sme vyčkávaciu taktiku. Ja pevne dúfam, že tak ako vláda rýchlo našla rýchlo riešenie na schválenie tejto novely zákona, tak aj veľmi rýchlo pre nás nájde finančné prostriedky," dodala riaditeľka školy Drgoňová. 

Zdroj: noviny.sk