Odborári žiadajú budúcu vládu, aby riešila problémy v školstve

Odborári a organizácie pôsobiace v školstve zdôrazňujú naliehavú potrebu riešenia problémov v slovenskom školstve. Žiadajú budúcu vládu, ktorá vznikne po voľbách, aby prijala potrebné opatrenia. Informoval o tom predseda školských odborárov Pavel Ondek.

"Naše stretnutie malo jediný cieľ, aby sme upozornili vládu, ktorá vznikne po voľbách teraz v septembri, aby sa veľmi vážne začala zaoberať slovenským školstvom. Pretože doteraz vlády, ktoré boli, stále si dávali do svojho programového vyhlásenia, že školstvo je ich prioritou, no nikdy to nebolo reálnou prioritou," povedal Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu školstva.

Organizácie na rokovaní hovorili o zmenách v atraktívnosti zamestnania pre budúce generácie a absolventov pedagogických a prírodovedeckých fakúlt. Riešili tiež sociálne postavenie pracovníkov v školstve, finančné zabezpečenie prevádzky škôl a investície do vedy a výskumu. Ich cieľom je zvýšiť podiel hrubého domáceho produktu do školstva. Okrem toho sa zaoberali zvyšovaním platov, kurikulárnou reformou, podporou výchovy a vzdelávania a rozvojom vysokých škôl. Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl a Klub dekanov fakúlt vysokých škôl v najbližšom období ešte prerokujú tieto návrhy vo svojich orgánoch. Ak budú schválené, politickým stranám ich odošlú v nasledujúcom týždni. S cieľom diskutovať o týchto otázkach sa budú snažiť po zostavení vlády stretnúť s predsedom budúceho vládneho kabinetu, ministrom financií a ministrom školstva.

Zdroj: Rádio Lumen