1 príspevok / 0 nový
Mária Pavolková
vzdelávanie

Dobrý deň. Rada by som vás poprosila o váš názor, prípadne usmernenie. V našej špeciálnej základnej škole vzdelávame žiakov s mentálnym postihnutím. Máme žiakov, ktorí v tomto školskom dovŕšia 16 rokov veku a sú vzdelávaní vo variante A - 8.ročník a variante B tiež 8.ročník (nie sú to žiaci s ťažkým zdravotným postihnutím). Môžem im umožniť vzdelávanie do 17 rokov veku podľa zákona č. 245/2008 Z. z.§ 22 odst. 2, keď v zákone je uvedené:
• Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 17. rok jeho veku" .
• Keď úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. žiak získa primárne vzdelanie.
1.) Variant A má 1.-9. ročník, variant B má 1.-10. ročník.
2.) Ak im umožním vzdelávanie v šzš do 17 rokov neporušujem zákon?
3.) Alebo musia títo žiaci ukončiť vzdelávanie v šzš v tomto školskom roku a musia si podať prihlášku do odborného učilišťa alebo do praktickej školy?
Ďakujem za skorú odpoveď.