Veľká noc - Apríl 2017

Pekný deň,

v apríli sme pre vás pripravili veľkonočný prírodovedný kaleidoskop, zamerali sme sa v ňom na symboly Veľkej noci využité v úlohách a experimentoch. U nás je tradíciou hodovanie a šibačka. V USA sa „lovia“ vajíčka, ktoré v záhrade skrýva veľkonočný zajačik. V Nórsku sa na Veľkú noc lyžuje, zdobia sa vajíčka a riešia vraždy, v televízií sa vysielajú kriminálne filmy a seriály, tlač publikuje články s príbehmi na riešenie. Ako vyzerajú veľkonočné sviatky u vás?

Biológia - Vajce

Vajce je jedným z tradičných symbolov Veľkej noci, vo viacerých kultúrach sa spája s novým životom a vzkriesením. Kresťania ho vykladajú ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus ako symbol nesmrteľnosti. Tradícia jedenia vajec vznikla najmä z praktických dôvodov - počas pôstu bolo zakázané jedávať vajíčka.

Pripravili sme si pre vás pokus, ktorý možno skončí výbuchom.

 

Tematický celok:

 • Lesné vtáky.
 • Vodné vtáky.
 • Lúčne s poľné vtáky.
 • Chovateľsky významné vtáky.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vedieť demonštrovať na príklade význam vtákov.
 • Uviesť príklad prispôsobenia sa životu vtáka.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Svetlo

Vo všetkých kultoch i súčasných náboženstvách je svetlo symbolom božstva. Už od dávnoveku bolo súčasťou bohoslužieb. U kresťanov je svetlo symbolom Krista. Budhisti hovoria o sebe ako o svetle, ktoré odháňa tiene a snaží sa prenášať pokojné vzťahy na ostatných.

Je to len niekoľko pohľadov na svetlo, my sa naň budeme dívať očami fyziky a pokúsime sa pripraviť svetelný mlyn. Budeme úspešní?

Tematický celok:

 • Svetelná energia.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Formulovať hypotézy a overiť ich experimentom.
 • Zovšeobecniť experimentálne zistenia až k platnému zákonu.

Stiahnite si dokument

Chémia - Sviečka

Svieca je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. Symbolizuje víťazstvo nad tmou – smrťou. Kresťania ju zapaľujú pri krste aj pohrebe. Zaujímavé je, že sviatky spojené so zapaľovaním sviečok sa slávia 13.12., na Luciu, najmä v Škandinávii. Židovský sviatok svetiel – Chanuka – sa slávi v prvej polovici decembra a trvá osem dní. Je spomienkou na znovuzasvätenie Jeruzalemského chrámu.

Pripravili sme si pre vás experiment - skúste si s nami pripraviť vlastnú Megasviečku.

Tematický celok:

 • Vlastnosti látok.
 • Horenie.
 • Oxidácia.
 • Oxidy.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Poznať horenie ako chemický dej.
 • Vedieť zistiť pozorovaním vlastnosti látok.
 • Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
 • Vysvetliť podstatu hasenia horľavých látok.

Stiahnite si dokument

Matematika - Tangram

Tangram je hlavolam (skladačka), ktorý sa skladá zo základných geometrických útvarov. Pochádza z Číny a jeho názov znamená sedem doštičiek zručnosti. Jeden veľkonočný tangram sme si pre vás pripravili. Zabavte sa s ním!

Tematický celok:

 • Slovné úlohy.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť jednoduché slovné úlohy.
 • Rozvíjať logické myslenie.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Kraslice

Tradícia obdarovania šibačov a polievačov má u Slovanov dlhú tradíciu. Už v 14. storočí ľudia nazývali maľované vajíčka kraslicami. Názov vznikol so slovanského slova “krasnyj”, čo znamená červený. Práve táto farba bola farbou života.

Skúste si spolu s nami zafarbiť kraslice pomocou prírodných farbív.

Tematický celok:

 • Živočíchy, ktoré sa liahnu z vajec.
 • Vtáky.
 • Druhová rozmanitosť rastlín.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Žiak s pomocou učiteľa a vlastným pozorovaním zistí, ktoré živočíchy sa liahnu z vajec.
 • Žiak vie, že rastliny majú veľa znakov spoločných a tým sa odlišujú od iných živých súčastí prírody.