Svetový deň srdca - September 2016

Dobrý deň,

voľba témy septembrového Kaleidoskopu bola pre nás jasná hneď od začiatku jeho prípravy, tentoraz pôjde o srdcové záležitosti. Dôvod je jednoduchý, od roku 2000 si 25.9. pripomíname Svetový deň srdca, ktorý podporujú organizácie ako UNESCO, WHO aj WHF (Svetová federácia pre zdravé srdce).

Skúsme sa trošku zamyslieť nad tým, ako sa oň staráme... je ešte čo zlepšovať, nezabúdajme na to, že ho máme len jedno... a bez neho by sme sa ďaleko nedostali.

Čo nás čaká nabudúce? Tešíte sa na Októberfest? 

Biológia - Zdravé srdce

Vedeli ste o tom, že stále väčšie percento populácie ohrozujú srdcovo-cievne ochorenia? Ako ochrániť naše srdce? Je to jednoduché – zdravo sa stravovať, športovať, nefajčiť... Zamysleli sa ste sa niekedy nad tým, ako je na tom vaše srdce? Skúste si ho pomocou nášho pracovného listu otestovať.

Tematický celok:

 • Stavba a funkcie tela stavovcov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vysvetliť význam procesov a štruktúr v ľudskom tele
 • Zhotoviť plán pozorovania a skúmania ľudského tela

Medzipredmetové vzťahy:

Matematika: Jednoduché slovné úlohy. Práca s nameranými číselnými údajmi

Fyzika: Meranie 

Stiahnite si dokument

Fyzika - Tlak krvi

Srdce pumpuje krv cez cievy, a tak vytvára tlak – krvný tlak. Meriame ho na hlavnej tepne, ktorá vychádza zo srdca, z toho dôvodu meranie prebieha na ramenách. Krvný tlak odráža silu srdca, to ako pumpuje krv do tepien. Práve zmeraním „sily srdca“ sa budeme zaoberať v našom pracovnom liste.

Tematický celok:

 • Sila pohyb, práca, energia

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vedieť odmerať tlak a pracovať s nameranými hodnotami
 • Rozlíšiť termíny tlaková sila a tlak

Medzipredmetové vzťahy:

Biológia: Stavba a funkcie tela stavovcov

Stiahnite si dokument

Chémia - Srdce chémie

Vedeli ste, že aj chémia má svoje srdce? Je malé, striebornej farby a pulzuje podobne ako to naše... Neveríte ? Náš experiment vás o tom presvedčí.

Tematický celok:

 • Vlastnosti látok. Kovy. Oxidačno-redukčné reakcie

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Získať návyky zo systematického pozorovania látok
 • Uskutočniť podľa návodu jednoduché pokusy
 • Dodržiavať zásady bezpečnej práce
 • Vedieť rozlíšiť pojmy oxidácia, redukcia

Stiahnite si dokument

Matematika - Srdce v číslach

Naše srdce je jedinečný, malý zázrak schovaný v hrudnom koši. Predstavte si, že za život sa srdce stiahne 2,5 miliardy ráz, zabezpečuje rozvádzanie krvi do celého tela. Ak by sme spojili krvné cievy, tak by sme dostali „tunel“ s dĺžkou 96 000 km. Len pre porovnanie, obvod rovníka je 40 075 km.

Skúste s nami prepočítať srdcové príklady.

Tematický celok:

 • Jednoduché slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa ako podnet vyskytujú dáta

 

Medzipredmetové vzťahy:

Biológia: Stavba a funkcie tela stavovcov

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Srdce

Kde by sme ho našli? Máme ho uložené v hrudníku, skrýva sa medzi pľúcami, hrudnou kosťou a bránicou. Zvonka ho chráni obal – nazýva sa osrdcovník. Kde sa nachádzajú iné dôležité časti tela? Skúste si to zopakovať s naším pracovným listom, zabavíte sa. A nezabudli sme ani na osemsmerovku.

Tematický celok:

 • Človek

 

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vedieť opísať funkciu srdca a krvného obehu

Stiahnite si dokument