Úprava v poskytovaní dotácie na stravu pre žiakov MŠ a ZŠ

V aktuálnych podmienkach poskytovania dotácií na stravu v čase trvania krízovej situácie sa podmienka odobratia stravy považuje za splnenú a dotácia sa vyplatí rodičom v hotovosti za tie dni, kedy bolo zariadenie školského stravovania zatvorené.

Na poslednom rokovaní vláda SR schválila úpravu možnosti poskytovania dotácie na stravu v čase krízovej situácie. V prípade, že je školská jedáleň z dôvodu krízovej situácie zatvorená, ale deti sa naďalej zúčastňujú na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania na základnej škole, sa podmienka odobratia stravy považuje za splnenú a dotácia vo výške 1,20 € bude vyplatená rodičom za tie dni, keď bolo zariadenie školského stravovania zatvorené.

Zdroj: zmos.sk