Plošné dotovanie obedov v materských a základných školách sa od 1. augusta 2021 končí

Vyplýva to z novely č. 417/2020 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú 26. 11. 2020 schválil parlament, no opätovne bol vrátený prezidentkou na prerokovanie.

Právna úprava, ktorou sa zužuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.

V súčasnosti sa poskytuje dotácia 1,2 eura na každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu. Od augusta 2021 sa budú na týchto školách dotovať len obedy pre deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Štátna dotácia na jeden obed sa zvýši o 10 centov na 1,30 eura. Dotovaná suma má pokryť najvyššie finančné pásmo na nákup potravín na druhom stupni vyučovania v základných školách, ktoré je vo výške 1,30 eura za jeden obed.

Poskytovanie dotácie na obedy od augusta 2021

Podmienky poskytovania dotácií na podporu stravovacích návykov detí kopírujú podmienky, ktoré boli nastavené pred zavedením „obedov zadarmo“:

  • Dotácia na stravovanie sa poskytne na každé dieťa materskej školy a dieťa základnej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
  • ...

Viac si môžete prečítať v časopise Škola a stravovanie.