Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Materská škola
Termín nástupu: 
streda, september 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Poľovnícka 12
Mesto: 
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
629
Adresa školy alebo zariadenia: 
Materská škola, Poľovnícka 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Kvalifikačné predpoklady-v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. - úplné stredoškolské odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy - vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2.stupňa - predškolská a elementárna pedagogika
Ďalšie požiadavky: 
Ďalšie požiadavky: -bezúhonnosť -zdravotná a duševná spôsobilosť -znalosť štátneho jazyka Osobnostné predpoklady: -pozitívny vzťah k deťom -zmysel pre tímovú prácu -ochota učiť sa Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky, príp. doručiť osobne na adresu materskej školy K žiadosti je potrebné priložiť: - profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list - kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
PaedDr. Dana Chmelová
Telefónne číslo: 
032/7484482, 0910 334 112
E-mailová adresa: