Ovce - Február 2017

Dobrý deň,

zamysleli ste sa nad tým, prečo sme sa rozhodli zamerať vo februári práve na ovce? 14.2.2003 zomrela ovca, ktorá bola prvým cicavcom vyklonovaným z dospelých telových buniek. Na klonovanie boli použité bunky z vemena a ovečka dostala meno Dolly, podľa americkej country speváčky. Rovnako vo februári, ale v roku 1997, bolo oznámené verejnosti jej narodenie. Jej narodenie a najmä život boli jednými z najväčších pokrokov v biológii za posledné roky.

Čo nás čaká v marci? … Nechajte sa prekvapiť…

Biológia - Ovis aries

Ovis aries

Ovca domáca je nezastupiteľným úžitkovým zvieraťom. Vedeli ste, že plemená oviec podľa srsti delíme na jemnovlnové, polojemnovlnové, polohrubovlnové a hrubovlnové? A že podľa úžitku sa delia na vlnové, vlnovomäsové, mäsovovlnové, dojné s pravou vlnou, dojné so zmiešanou vlnou a kožušinové a kožuchové? Pozrite si náš pracovný list a možno sa o ovciach dozviete viac.

Tematický celok: Vonkajšia stavba tela rastlín

 • Úžitkové domáce zvieratá

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied

Stiahnite si dokument

Fyzika - Tvaroh

Tvaroh je mliečny výrobok smotanovej chuti, tuhšej konzistencie a obvykle bielej farby. Vzniká zrážaním mliečnej bielkoviny – kazeínu. Názvom tvaroh sa označujú všetky nezrelé syry pripravované z odstredeného kravského mlieka… toto hovorí o tvarohu Wikipédia, my sa naň pozrieme trošku inak.

Tematický celok:

 • Vlastnosti látok

Medzipredmetové vzťahy:

Chémia: Vlastnosti látok

Stiahnite si dokument

Chémia - Vlna

Vlny poznáme vo fyzike, charakterizujú objekt predstavujúci okamžitý priestorový stav vlnenia. Na druhej strane vlna je pokryv tela, zo srsti niektorých cicavcov, napríklad oviec, kôz, lám alebo aj angorských králikov.

Hádajte, s ktorými vlnami si zaexperimentujeme!

Tematický celok:

 • Vlastnosti látok
 • Hydrogenácia
 • Kyseliny

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vedieť zistiť pozorovaním vlastnosti látok.
 • Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.

Stiahnite si dokument

Matematika - Chov oviec

Je známe, že ovčie výrobky majú zdraviu prospešné účinky. Vedeli ste však, že chov oviec pozitívne ovplyvňuje životné prostredie a kultúrny ráz vidieka a podporuje udržateľný rozvoj poľnohospodárstva?

Pripravili sme si niekoľko matematických úloh zameraných na chov oviec :) Ktovie, ako si s nimi poradíte…

Tematický celok:

 • Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť jednoduché slovné úlohy.
 • Rozvíjať logické myslenie.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - ovečka shaun

Poznáte ovečku Shaun? S ňou nie je život na farme vôbec nudný. Trošku nám pomohla s pracovným listom, určite sa pri jeho vypĺňaní zabavíte

Tematický celok: Živočíchy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied.

 • Vedieť vymenovať časti tela živočíchov.
 • Poznať, aké úžitky nám poskytuje chov oviec.

Stiahnite si dokument