Októberfest - Október 2016

Dobrý deň,

pri tvorbe októbrového Kaleidoskopu sme sa nechali trošku uniesť atmosférou tradičného mníchovského Októberfestu – die Wiesn. Pre Wiesn varia mníchovské pivovary špeciálne, tmavšie a silnejšie pivo. Pivo sa podáva v litrovom pivnom krčahu, tzv. Maß. V podobnom duchu sa nesie celý Kaleidoskop, pivo budete počítať, chladiť aj variť. Takže, ako hovoria Mníchovčania, Prost alebo Zum Wohl, na zdravie!

Biológia - Kvasné procesy – fermentácia

Proces, pri ktorom sa vyrába pivo, sa nazýva fermentácia – kvasenie. Prvé nádoby so zvyškami po kvasnom procese pochádzajú už z neolitu – z oblasti dnešného Iránu, Hajji Firuz Tepe, z obdobia 8500 – 4000 rokov pred n. l. Tieto procesy sa používajú v potravinárstve dodnes – pri výrobe liehovín, piva alebo vína, kyslej kapusty, octu, dokonca aj kysnutého cesta.

Pripravili sme pre vás pokus, môžete si vyrobiť  vlastné zázvorové pivo. Do toho, pivovarníci!

Tematický celok:

 • Kvasinky a plesne
 • Mikroorganizmy žijúce s človekom; Poznávanie a význam pre človeka

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Uviesť príklad využitia kvasiniek človekom.
 • Poznať na ukážke kvasinku podľa stavby tela. 
 • Rozlíšiť výživu saprofytickej a parazitickej huby.

Medzipredmetové vzťahy:

Chémia: Pozorovanie javov, ktoré sprevádzajú pokus, ich vyhodnotenie a interpretovanie. 

Fyzika: Jednotka teploty °C. Jednotky času. Jednotky hmotnosti.

Fyzika - Plechovky

Hliník je najrozšírenejším kovom v zemskej kôre. Má nízku hustotu, dá sa ľahko spracovať a je odolný voči korózii. Prečo mu dávajú potravinári prednosť pred sklom? Najmä kvôli jeho nízkej hustote, plechovky sú ľahké, čo výrazne znižuje náklady na prepravu, a tiež sú nerozbitné.

Vedeli ste, že prvé plechovky na pivo vyrobili v 20. rokoch minulého storočia nemeckí prisťahovalci v Spojených štátoch?

Pripravili sme si pre vás pokus, ako minimalizovať objem plechovky.

Tematický celok:

 • Teplo
 • Tlak

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Prezentovať výsledky pozorovania.
 • Porovnávať vlastnosti plynov.

Stiahnite si dokument

Chémia - Ako je to so soľou a ľadom alebo chladíme si pivo

Ak zmiešame kuchynskú soľ a ľad, vznikne zmes, ktorá sa samočinne ochladzuje. Teplota tekutej zmesi môže klesnúť až na -21 °C. Ľad nie je úplne suchý, na jeho povrchu je vrstvička vody. V tejto vode sa rozpúšťa soľ. Na rozpustenie soli vo vode je potrebné tzv. rozpúšťacie teplo, na topenie ľadu zasa skupenské teplo topenia, obe teplá sa odoberajú z roztoku, preto dochádza k ochladzovaniu.

Prečo by nám veda nemohla ochladiť „bublinky“? Viac sa dozviete v pracovnom liste...

Tematický celok:

 • Rozpustnosť
 • Voda

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Opísať, ako sa rozpúšťajú látky.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:

Fyzika: Premeny skupenstva.

Osobnostný a sociálny rozvoj

Stiahnite si dokument

Matematika - Pivo

Ako prví sa vareniu piva venovali Mezopotámčania. Archeológovia tvrdia, že to bolo 4000 rokov pred Kristom. Spomína sa dokonca aj v Epose o Gilgamešovi a v 3900 rokov starej sumerskej básni na oslavu patrónky pivovarníctva – Ninkasi. Najstarším dôkazom je 6000 rokov stará sumerská tabuľka, na ktorej sú zobrazení  ľudia, ktorí pijú pivo slamkami zo spoločnej nádoby.

Dosť bolo historických faktov, poďme počítať.

Tematický celok:

 • Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť jednoduché slovné úlohy. (1, 2, 3, 4, 5)
 • Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa ako podnet vyskytujú dáta. (2)

Medzipredmetové vzťahy:

Fyzika: Jednotky objemu

Prírodoveda - Humulus lupulus

Je latinský názov rastliny, ktorú sme v pracovnom liste skryli do tajničky. Je liečivou trvácou rastlinou. Jej stonka sa ovíja a môže merať až niekoľko metrov. Môže sa dožiť až 30 rokov. Botanicky sa radí medzi konopovité a pivo by sme bez nej len ťažko pripravili. 

Tematický celok: Rastliny

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied.

 • Detailne pozorovať rôzne rastlinné druhy a identifikovať niektoré druhové rozdiely.

Stiahnite si dokument