Môže ŠŠP učiť?

Špeciálny školský pedagóg patrí od 1. 9. 2019 medzi pedagogických zamestnancov. Máme ŠŠP, ktorá učí 7 hodín týždenne.

Otázka: Môže ŠŠP učiť? Ak áno bude to súčasťou jej úväzku ŠŠP alebo bude mať ďalší pracovný pomer (úväzok) ako učiteľka?


Rozhodnutie o tom, či zamestnanec, ktorý bude v škole učiť a zároveň vykonávať aj pracovnú činnosť školského špeciálneho pedagóga, bude mať jednu pracovnú zmluvu na výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga, v rámci ktorej bude aj učiť, alebo bude mať dve pracovné zmluvy, a to jednu na výkon pracovnej činnosti učiteľa a druhú na výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga, je v kompetencii zamestnávateľa.

To znamená, že v prípade uvedenom v otázke môžete so zamestnankyňou uzavrieť jednu pracovnú zmluvu na výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga, na základe ktorej bude sedem hodín vyučovať, a v ostatnom čase do plného pracovného úväzku bude vykonávať pracovnú činnosť školského špeciálneho pedagóga. Alebo možno so zamestnankyňou uzatvoriť dva pracovné pomery na základe dvoch pracovných zmlúv. Jeden pracovný pomer na kratší pracovný čas na výkon pracovnej činnosti učiteľky v rozsahu cca 30%-ného pracovného úväzku (7:23) a druhý pracovný pomer na výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga, napr. na plný pracovný úväzok alebo tiež na kratší pracovný čas podľa potrieb školy.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová