Obliekanie a vyzliekanie

Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb.

Obliekanie a vyzliekanie

Vzdelávacia oblasť

Zdravie a pohyb

Vzdelávacia podoblasť

Hygiena a sebaobslužné činnosti

Obsahový štandard:

V každodennom režime materskej školy si deti prirodzene osvojujú a zdokonaľujú sebaobslužné činnosti ako obliekanie, vyzliekanie, vyzúvanie, zaväzovanie šnúrok...

Pomôcky:

• rôzne oblečenie s gombíkmi, so zipsom a šnúrkami,

• šnúrky, špagátiky.

Opis aktivity:

Deťom vysvetlíme, že je dôležité naučiť sa samostatne obliekať a vyzliekať, a v tejto aktivite si to zábavným spôsobom precvičia.

1. Rozdelíme deti do dvojíc, každá dvojica dostane jeden kus oblečenia. Oblečenie oblečie jedno dieťa druhému s tým, že ten druhý predstavuje figurínu a nemôže pri obliekaní pomáhať. Potom si deti úlohy vymenia.

2. Ak chcete túto aktivitu zaradiť súťažne, musíte dbať na rovnaký počet gombíkov alebo šnúrok v jednotlivých dvojiciach.

3. Deti postavíme k stoličkám, na ktorých sú priviazané šnúrky. Najprv deti naučíme obyčajný uzol. Potom môžu skúsiť dvojitý aj viacnásobný uzol.

4. Deti postavíme k stoličkám a na šnúrkach si vyskúšajú viazať mašličky.

5. Deti rozdelíme do skupín, každá skupina dostane rovnaké oblečenie (košeľa s gombíkmi, nohavice a topánky so šnúrkami). Deti si v skupine vyberú spomedzi seba jednu figurínu a tú sa snažia čo najrýchlejšie (ale poriadne) obliecť. Deti si v rámci tejto aktivity musia rozdeliť úlohy, kto bude napríklad zapínať gombíky, kto bude viazať šnúrky a podobne.

Metodické poznámky

Táto aktivita je vhodná pre všetky úrovne. Podľa úrovne vyberáme náročnosť a komplikovanosť oblečenia. Najmenším deťom dáme len jednoduché kusy oblečenia, zatiaľ čo starším deťom dáme viac kusov s náročnejšími prvkami.

Stiahnite si dokument