Mikuláš - December 2016

Dobrý deň,

posledný tohtoročný Prírodovedný kaleidoskop sme zamerali na Mikuláša, pripravili pokusy a úlohy, ktoré sú s ním vždy nejako späté. Veríme, že si aj v čase predvianočného, koncoročného zhonu nájdete čas a prečítate, čo sme pre Vás pripravili.

Želáme Vám pokojné sviatočné dni a „dovidenia“ v januári.

PS  Aký bude najbližší Kaleidoskop? Nechajte sa prekvapiť.

Biológia - Šiška

Hádajte, ktorej sa budeme v pokuse venovať? Pôjde o druh múčnika? Šúľok na kŕmenie husi alebo bradavicu? Ak ste povedali trikrát nie, máte pravdu. Objektom nášho skúmania bude zrelá samičia šištica nahosemenných rastlín. Po latinsky sa volá conus alebo strobilus.

Tematický celok: Spoločenstvá organizmov.

 • Lesné dreviny

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied.

 • Poznať základnú stavbu tela dreviny.
 • Uviesť význam šišiek pre stromy.

Uviesť význam lesných drevín pre život organizmov.

Fyzika - Svetlo

Sviečky patria neodmysliteľne k predvianočnému obdobiu. December je pre nás mesiacom žiariacich svetielok, tieto malé plamienky vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. Naši predkovia svetlom slávili zimný slnovrat, bol pre nich symbolom života a snažili sa ním zahnať zimu a privolať jar.

Každý z nás presne vie, čo sa stane, ak si doma – na našej planéte – zapálime sviečku. Ale... čo keby sme to skúsili na Mesiaci? Ako by vyzerali mesačné Vianoce? 

Tematický celok:

 • Gravitačná sila. Gravitačné pole.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Zdokonaľovať sa v rozlišovaní javov a pojmov.
 • Čítať s porozumením texty úloh.
 • Analyzovať situácie v úlohách.

Stiahnite si dokument

Chémia - Pekelné pokusy

Každý rok v úvode decembra sa konajú v mestách aj dedinách sprievody pre deti na čele s Mikulášom, anjelom a čertom. V alpských krajinách býva čert nahradený tzv. krampusom. Je to napoly koza, napoly démon, ktorý vo vianočnom období trestá neposlušné deti. Ak ste sa ako malí báli „našich“ čertov, potom krampus bude pre vás ako z najhoršieho sna. Skúste niekedy pred Vianocami navštíviť tzv. Krampuslauf – behy čertov v Rakúsku a iste mi dáte za pravdu, niektorí sú naozaj hroziví. My na Vás nepošleme žiadneho krampusa ,pripravili sme si dva pekelné pokusy, plné ohňa a dymu, a tentoraz oheň vodou nezahasíte.

Tematický celok:

 • Vlastnosti látok
 • Horenie
 • Oxidácia
 • Oxidy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Poznať horenie ako chemický dej.
 • Vedieť zistiť pozorovaním vlastnosti látok.
 • Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
 • Vysvetliť podstatu hasenia horľavých látok.

Stiahnite si dokument

Matematika - Mikulášska matematika

Koľko trvá rozniesť darčeky po svete? Koľko je to km? Čo hmotnosť týchto darčekov? Alebo ako zabaliť darčeky s využitím matematických vedomostí? Toto všetko sa dozviete vo výbornom článku na: http://www.etrend.sk/ekonomika/3-znalosti-ktorymi-sa-stanete-vianocnym-expertom.html My sme pre Vás pripravili príklady plné balíčkov, balíkov a balení. Šup do počítania.

Tematický celok:

 • Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť jednoduché slovné úlohy.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda – Mikuláš a sladkosti

Niekde Mikuláš, inde Dedo Mráz, Santa Claus alebo Papa Noël – každý z nich nám dáva možnosť obdarovať našich blízkych. Obvykle na prelome 5. a 6. decembra sa obdarúvame drobnými darčekmi na počesť sv. Mikuláša. Nevieme o ňom veľa, len že bol biskupom a narodil sa okolo roku 270 v Patare (na južnom pobreží Malej Ázie). U nás je zvykom, že rozdáva najmä sladkosti, a práve s nimi bude súvisieť náš experiment. 

Tematický celok: Vlastnosti látok

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied.

 • Naučiť sa, že látky majú rozdielne vlastnosti.
 • Naučiť sa, že sa v rôznom prostredí látky rôzne správajú. 

Stiahnite si dokument