Listy - November 2016

Dobrý deň,

ďalší mesiac je za nami... Pomaly sme sa dostali k tomu predposlednému v tomto roku. Mesiac návštev cintorínov, prvých mrazov, hmly a padania lístia. Na lístie v rôznych formách sme sa zamerali aj v našom Kaleidoskope. Veríme, že jednotlivé úlohy budú pre vás inšpiráciou.

Uvidíme sa zasa v decembri .... 

 

Biológia – Phylloma alebo list

Pre botanikov sú listy bočnými orgánmi rastliny. Ich rast je obmedzený. Majú niekoľko dôležitých funkcií: fotosyntéza, transpirácia, výmena.... ale toto všetko už viete. Chcete sa naučiť viac?

Skúste náš pracovný list.

Tematický celok:

 • Rastliny

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Pozorovať prírodné objekty a vedieť z pozorovania vyvodiť závery.
 • Poznať základné časti rastlinného tela.

Poznať súvislosti medzi životom rastliny a jej životným prostredím.

Fyzika – Papier

Prvý papier vyrobili v starovekej Číne približne 200 rokov p.n.l. Ten dnešný je tenký, hladký materiál, ktorý sa vyrába zhutnením obyčajne celulózového vlákna. Jeho výroba pozostáva zo štyroch krokov.

Vyskúšajte si náš experiment a zistíte, či to papieru iskrí alebo nie.

Tematický celok:

 • Elektrostatická indukcia

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Pomocou jednoduchého experimentu vedieť ilustrovať princíp elektrostatickej indukcie.

Stiahnite si dokument

Chémia – Dusičnany v zelenine

Dusičnany bývajú absorbované v hornej časti tenkého čreva. Až 25% použitých dusičnanov sa vylučuje do slín.

Koľko dusičnanov obsahuje zelenina? Postupujte podľa nášho návodu a zistíte to.

Tematický celok:

 • Chémia a životné prostredie
 • Soli kyslíkatých kyselín

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Zistiť vlastnosti konkrétnych látok pozorovaním.
 • Vedieť pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť ich a interpretovať.
 • Zaznamenať výsledok pokusu.

Matematika – Aký veľký je list papiera?

Poznáme veľa štandardných formátov papiera. Niektoré sú dané medzinárodnými organizáciami. Najbežnejšie spĺňajú medzinárodný štandard ISO 216. Vedeli ste, že niektoré z formátov pochádzajú z čias francúzskej revolúcie?

Pripravili sme pre vás pracovný list,  skúste si s nami vypočítať A-čkové štandardy.

Tematický celok:

 • Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa ako podnet vyskytujú dáta.

Medzipredmetové vzťahy:

Fyzika:  Jednotky dĺžky. 

Stiahnite si dokument

Prírodoveda – Dýchanie

Dýchanie býva spojené s výmenou plynov medzi organizmom (rastlinou, živočíchom či človekom) a vonkajším prostredím. U nás zabezpečuje dýchanie dýchacia sústava. Ako je to u rastlín? Dozviete sa v experimente...

Tematický celok:

 • Dýchanie

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vedieť vysvetliť, aký je rozdiel medzi dýchaním rastlín a živočíchov