Kaleidoskop - november 2018

Dobrý deň,

vedeli ste, že 19. novembra je medzinárodný deň toaliet? Bol vyhlásený v roku 2013 Organizáciou spojených národov. Bol reakciou na skutočnosť, že 6 zo 7 miliárd ľudí má mobilný telefón, ale iba 4,5 miliardy obyvateľov Zeme má k dispozícii toaletu alebo aspoň latrínu. Ide pri tom o to najzákladnejšie hygienické zariadenie, ktoré človek potrebuje každý deň.

Veríme, že vás naše úlohy zaujmú a pobavia.

Biológia - Umývanie rúk

Vedeli ste, že neumyté ruky sú najčastejším zdrojom infekčnej žltačky? Hovorí sa jej aj „choroba špinavých rúk!

Umývanie rúk po návšteve WC je dôležité, ale ako na to, aby bolo aj efektívne? Nestačí ich len na sekundu strčiť pod vodu a vyutierať tým najšpinavším uterákom. Zaujímavé je, že výskumy naznačujú, že je dôležitejší čistý uterák ako dezinfekčné mydlo. Ani s teplovzdušnými sušičmi sme to nevyhrali, tie totiž zvyšujú množstvo baktérií na rukách.

Pripravili sme si pre vás pracovný list, ktorý vás presvedčí o nevyhnutnosti dôkladného umývania rúk po použití toalety.

Tematický celok:

 • Spoločenstvá organizmov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Pozorovaním zistiť spoločné a rozdielne znaky skupín organizmov.
 • Uskutočniť jednoduchý pokus alebo pozorovanie na skúmanie životných procesov organizmov.
 • Formulovať závery z uskutočneného pokusu.
 •  

Medzipredmetové vzťahy:

 • Chémia

Fyzika - Spaľovací motor

Spaľovací motor je stroj, ktorý premieňa chemickú energiu na mechanickú prácu. 

Spaľovacie motory sa delia podľa toho, kde dochádza k spaľovaniu, podľa pracovného cyklu, podľa základného pracovného princípu a podľa spôsobu vyvolania spaľovania. Čo majú spoločné spaľovacie motory a toalety? Náš pokus s využitím rolky toaletného papiera :).

Tematický celok:

 • Teplo

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vedieť opísať základný princíp fungovania spaľovacieho motora.

Medzipredmetové vzťahy:

Chémia: Uhľovodíky

Chémia - Prečo sú naše výkaly hnedé?

Naša potrava býva na pohľad pestrá - červené jablká, žlté banány, fialové čučoriedky, biele cestoviny, asi len s výnimkou čokolády nejedávame takmer nič hnedé, ale naša stolica má hnedú farbu. Prečo je to tak?

Farba stolice je daná najmä prítomnosťou žlčového farbiva bilirubínu, ktorý vzniká premenou hemoglobínu pri zániku červených krviniek. Bilirubín je súčasťou žlče a tá sa cez žlčník dostáva do čreva, kde napomáha tráveniu tukov. V čreve sa bilirubín chemicky mení, najmä tieto zmeny majú vplyv na farbu stolice.

Skúste si náš experiment, nebude sa týkať exkrementov, ani bilirubínu, budeme skúmať jedlo :)

Tematický celok:

 • Premeny látok
 • Prírodné látky

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne vedieť:

 • Rozlíšiť reaktanty a produkty v chemických reakciách.
 • Uskutočniť podľa návodu jednoduché pokusy.

Medzipredmetové vzťahy: Biológia

Matematika - Splachovače a šetrenie vodou

K najstarším spôsobom šetrného splachovania vodou patrí používanie dvojtlačidlových splachovačov.

Jedno tlačidlo slúži k malému splachovaniu troch litrov vody a veľké prepustí šesť litrov vody. Ďalšou možnosťou je použitie tlakových splachovačov, ktoré sú však účinné len prípade, ak ventil netlačíme príliš dlho. Ďalšou možnosťou sú tzv. infračervené splachovače, tie sú však o niečo zložitejšie.

Skúste vypočítať náš príklad a dozviete sa o šetrení vodou na toaletách viac.

Tematický celok:

 • Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa ako podnet vyskytujú dáta – tabuľky, grafy.
 • Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa ako podnet vyskytujú dáta.

Prírodoveda - Koľko je v lese jeleňov?

Vedeli ste, že najlacnejšou a najjednoduchšou metódou, ako určiť počet jeleňov v lese, je spočítať ich bobky? 

Metóda je veľmi jednoduchá, vychádza z nasledujúcich faktov. Rozklad jednej hromádky trusu trvá približne rok. Jeleň európsky za deň vytvorí približne 25 kôpok trusu. Tak hor sa do počítania.

Nezabudnite na náš pracovný list, nepôjde v ňom o kvantitu ale o kvalitu „kôpok“.

Tematický celok:

 • Živočíchy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Žiak vie opísať vzťah vybraných živočíšnych druhov k ich prostrediu