RUŠTINA – POUŽÍVANIE PREDLOŽIEK

 

 

 

Učíte sa ruštinu? Jazykový kurz  NAUČTE SA PO RUSKY príde vhod začiatočníkom i pokročilým. Úvodné lekcie sú podrobne venované vysvetľovaniu písanej a hovorenej azbuke. Nasleduje výklad ruskej gramatiky aj s názornými príkladmi. Postupne sú formované jednoduché dialógy orientované na bežné životné situácie (cestovanie, nákupy, v práci, na dovolenke....) V závere učebnice nájdu čitatelia testy – zhrnutie učiva zo všetkých lekcií vo forme kontrolných cvičení.