NEMECKÝ JAZYK – PLYNULE ZA 4 TÝŽDNE PO NEMECKY – Zopakujme si

 

 

 

 

 

Opakovanie - matka múdrosti. Toto príslovie platí aj pri učení sa cudzích jazykov. PLYNULO ZA 4 TÝŽDNE PO NEMECKY / JAZYKOVÝ KURZ + 2 CD: S pomocou tohto kurzu sa naučíte nemecký jazyk, budete napredovať rýchlo pomocou množstva cvičení a gramatiky, precvičíte si dialógy, osvojíte si slovnú zásobu a čo je dôležité, zdokonalíte sa vo všetkých jazykových zručnostiach: hovorení, čítaní, počúvaní a písaní.