NEMČINA – KOMUNIKUJTE PO NEMECKY

 

 

 

 

Jazykový kurz PLYNULO ZA 4 TÝŽDNE PO NEMECKY / JAZYKOVÝ KURZ + 2 CD vám prostredníctvom progresívnej metódy ponúka spoľahlivý a jednoduchý štart do nemeckého jazyka. Súčasťou jazykového kurzu sú aj 2 CD, ktoré obsahujú autentické texty, početný súbor príkladov a slovnej zásoby. Audio nahrávky podporujú sluchovú zručnosť a pomáhajú pri učení sa správnej výslovnosti.