ANGLICKÝ JAZYK – PRECVIČUJ SI SLOVÍČKA PO ANGLICKY – Učenie a práca

 

 

 

Chcete si zlepšiť slovnú zásobu v anglickom jazyku? Pomôže vám v tom 250 cvičení na rozvoj slovnej zásoby v angličtine:  titul s názvom PRECVIČUJ SI SLOVÍČKA PO ANGLICKY. Rozvíjajte svoju slovnú zásobu rýchlo a efektívne:  trénujte nové slovíčka až v 250 zábavných cvičeniach; zvoľte si jazykovú úroveň, ktorá vám vyhovuje a zlepšujte sa; overte si správnosť svojich odpovedí.