Eiffelova veža - Marec 2017

Dobrý deň,

vedeli ste, že koncom marca v roku 1889 bola slávnostne otvorená  Eiffelova veža?

Stavba veží človeka lákala už od dávnych čias, tá z Babylonu spôsobila biblický jazykový chaos, mala vraj tvar kocky so stranou 90 metrov. Veže stavali pri kostoloch, zvony v nich zvolávali veriacich, informovali o dôležitých udalostiach, mestské veže chránili pred nepriateľmi, telekomunikačné nám umožňujú telefonovať alebo pozerať televíziu, rozhodcovské zasa strážia športové fair–play.

Naše veže budú skôr poučné a veríme, že vás zaujmú.

A čo nás čaká o mesiac?
Veľká Noc

Biológia - Tókijó sukai curí

Je telekomunikačná veža v Tokiu, dostavali ju koncom februára v roku 2012. Je najvyššou stavbou sveta so svojimi 634 metrami, používa sa na šírenie telekomunikačných signálov.

Na to, aby sme mohli vyjsť na vysokú vežu, potrebujeme prejsť stovky schodov, na ich prekonanie je nevyhnutné silné srdce a zdravé pľúca.

Odmerajte si s nami vitálnu kapacitu pľúc, nech viete, na čom ste.

Tematický celok:

 • Dýchacia sústava

Ciele vzdelávania:

 • Poznať jednotlivé orgány a dôležitosť dýchacej sústavy.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Veže a hustota

Čo má spoločné veža a hustota?  Na prvý pohľad a zdá, že nie je možné nájsť medzi nimi žiadnu súvislosť. Pokúsime sa vás presvedčiť o opaku.

Objednali ste si niekedy v bare B-52, t.j. nápoj, ktorý sa o názov delí s diaľkovým bombardérom Stratofortess. Vo Vietname sa využíval na zhadzovanie zápalných bômb. Ak ste si ho neobjednali, možno ste aspoň videli, ako si ho niekto objednáva...  V pohári bývajú pekne podľa hustoty usporiadené jednotlivé nápoje – začína sa kávovou Kahlúa, pokračuje Baileys a na vrch ide vysokopercentná alternatíva Grand Marnier. Vrchná vrstva brandy je horľavá a pre efekt ju barman pred podávaním zapáli.

Skúste si spolu s nami urobiť vlastnú tekutú vežu, bez barmana, bez baru a aj bez brandy.

Tematický celok:

 • Hustota

Cieľom je, aby žiak vedel:

 • realizovať postup: formulovanie problému – vyslovenie hypotézy – realizácia pokusov a meraní – spracovanie, posúdenie a interpretovanie výsledkov a meraní,
 • prezentovať výsledky pred spolužiakmi,
 • vysvetliť vybrané javy správania sa plynov a kvapalín pomocou hustoty.

Medzipredmetové vzťahy:

 • Chémia: Vlastnosti látok

Stiahnite si dokument

Chémia - Železná dáma

Viete o kom je reč? Takto nostalgicky nazývajú Parížania Eifellovu vežu. Postavená bola v roku 1889 pri príležitosti osláv 100. ročníka Veľkej francúzskej revolúcie, zároveň sa v tomto čase v Paríži konala Svetová výstava. Pôvodne mala stáť v Barcelone, ale tam ju nikto nechcel, ani Parížania ňou neboli spočiatku nadšení… postupom času si k nej našli cestu.

Na počesť  železnej dámy medzi vežami sme si pripravili tri pokusy, pri ktorých je železo nevyhnutnosťou.

Tematický celok:

 • Kovy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok.
 • Poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
 • Vedieť používať ochranné pomôcky.
 • Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi.
 • Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich.
 • Zaznamenať výsledok pokusu.

Medzipredmetové vzťahy:

 • Fyzika: Vlastnosti látok

Stiahnite si dokument

Matematika - Hanojské veže

Podľa legendy existuje kláštor. Možno stojí v Indii, možno vo Vietname alebo nakoniec je niekde úplne inde. V tomto kláštore sú hanojské veže so 64 zlatými kruhmi. Mnísi každý deň, presne napoludnie, slávnostne a za zvukov zvonov premiestnia jeden kruh. Hovorí sa, že v momente, keď bude premiestnený posledný kruh, nastane koniec sveta…

Tematický celok:

 • Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť jednoduché slovné úlohy.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Pisa – šikmá veža

Stavba veže so zvonicou začala v roku 1174. Viedol ju architekt Bonanna Pisana. Základ veže tvoril kamenný prstenec, začala sa nakláňať už počas stavby. Sklon spôsobuje príliš mäkké podložie. Z obáv pred zrútením, vložili pod vežu na spevnenie olovené platne.

Predstavíme vám jeden zaujímavý pokus, ktorý sa na veži odohral v 16. storočí.

Tematický celok

 • Gravitačná sila

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • že niektoré predmety padajú k zemi rýchlejšie a iné pomalšie.

Stiahnite si dokument