Jeseň - edukačná aktivita Ročné obdobia

27.09.2011
Vzdelávanie a výchova

Jeseň - obdobie, kedy svet okolo nás hrá rôznymi farbami. Na spríjemnenie blížiacich sa jesenných dní vám prinášame edukačnú aktivitu, pri ktorej sa deti nielen dobre zabavia, ale aj veľa naučia.

Pomocou témy Jeseň budete s deťmi napĺňať výkonové štandardy (špecifické ciele):
- využívať motorické kompetencie v hudobno-pohybových hrách;
- ozlíšiť ročné obdobia podľa typických znakov; uplatňovať verbálnu i neverbálnu komunikáciu vzhľadom na obsahový kontext;
- prejaviť vzťah k prostrediu prostredníctvom umeleckých výrazových prostriedkov;
- uplatňovať tvorivosť v hre.

 

Edukačná aktivita pre 5- až 6-ročné deti: Ročné obdobia

Ciele edukačnej aktivity:
- vyjadrovať hudbu pohybom,
- uplatňovať vlastnú fantáziu,
- kooperovať pri spoločných aktivitách,
- posilňovať vlastnú individualitu,
- pohybovo improvizovať skladbu,
- charakterizovať ročné obdobia,
- uplatňovať grafomotorickú zručnosť,
   vizuomotoriku,
- verbálne i neverbálne komunikovať.
Pomôcky:
- farebné stuhy,
- hudobné nahrávky,
- CD prehrávač,
- detské rytmické nástroje,
- rôzne drievka, kamienky,
- konáriky zo stromu,
- obrázkový materiál, znaky ročných období,
- pracovný list,
- fixky.

 

Postup:

1. Počúvanie hudby — učiteľka pustí deťom skladbu, ktorá charakteristicky vyjadruje premeny prírody. Deti počúvajú so zatvorenými očami v polohe, akú si vybrali (v sede, v ľahu a pod.). Predstavujú si, čo im do hudby rozpráva učiteľka. Dej rozprávania sa viaže k jednotlivým znakom ročných období: svieti slniečko, prší, fúka vietor, padá lístie zo stromov, tancujú snehové vločky, rastú kvietky, deti si púšťajú šarkany a pod.

Tematický rozhovor s deťmi — po vypočutí skladby sa učiteľka rozpráva s deťmi o ich pocitoch, čo všetko si predstavili, kedy bola melódia silná, slabá, o čom rozprávala učiteľka, ku ktorému obdobiu čo patrilo…
Improvizácia — na zemi sú rozhodené farebné stuhy. Učiteľka vyzve deti, aby si z nich vybrali tú, ktorá sa im najviac páči. Deti slovne pomenujú farbu svojej stuhy. Opätovne pustí hudobnú nahrávku. Úlohou detí je motivovaným pohybom vyjadriť charakter hudby alebo improvizovane stvárniť, čo počuli v príbehu, ktorý rozprávala učiteľka.

Obmena — Štyri rohy:

 • učiteľka zavesí do každého rohu v triede stuhu, ktorá charakterizuje ročné obdobie (žltá — jeseň, modrá — zima, zelená — jar, červená — leto),
 • deti si vyberú farebnú stuhu,
 • voľne sa pohybujú po triede v rytme hudby, keď učiteľka hudbu stíši, úlohou detí je schovať sa do svojich rohov — podľa toho, akú farebnú stuhu držia v ruke,
 • učiteľka hru postupne obmieňa tak, že vyzve do kruhu len tie deti, ktoré predstavujú jeseň, jar, leto, zimu.

 

2. Inštrumentálne činnosti — v košíku sú umiestnené rôzne rytmické nástroje, kamienky, paličky, drievka, bubienky, hrkálky, zvonkohra a pod. Učiteľka vyzve deti, aby si vybrali predmet, ktorý sa im páči. Vedľa košíka má pripravené obrázky — zvieratká, rybky, žabky, slniečko, vietor, dážď, listy — niečo, čo je charakteristické pre jeseň.

 • Deti si vyberú nastroj, každý si nájde svoje miesto v triede tak, aby ho druhý nevidel,
 • učiteľka pustí jemnú melódiu — pomalú skladbu a deti hrou na svojom nástroji rytmizujú obrázok, ktorý si vybrali (teda jeho prejav, zvuk, pohyb, hlas),
 • aktivita nemôže trvať dlho, aby deti neunavila; učiteľka upozorní deti, aby sa navzájom vnímali a neboli príliš hlučné,
 • po doznení skladby deti pomenujú svoj obrázok a zahrajú ho na nástroji,
 • ostatné deti opakujú jeho rytmus; vystriedajú sa všetky deti.

 

3. Melodizácia — stuhy v rukách detí sa odrazu na vyzvanie učiteľky zmenia na dary pre jesenný strom, ktorý má učiteľka pripravený uprostred triedy. Je holý. Deti si majú premyslieť, čo darujú jesennému stromu, aby bol farebný. Učiteľka melodizuje v kukučkovej tercii: „Čo mi daruješ, Evka?“ (Vyzýva po mene všetky deti.) Evka príde so stuhou v ruke, vešia ju na strom a melodizuje: „Ja ti darujem jabĺčko.“ Postupne sa vystriedajú všetky deti.

4. Na záver zhodnotíme všetky aktivity a pochválime deti za aktivitu.

Tipy:

 • Túto aktivitu je vhodné realizovať so staršími deťmi. Môžeme ju rozdeliť aj na niekoľko dní. Aktivitu môžeme obohatiť o zvukomaľbu — to znamená, že deti vyjadria charakter vypočutej skladby farbami. Z výtvarných prác si urobíme výstavku. Nezabúdajme na hodnotenie a sebahodnotenie detí.
 • Pracovný list Nájdi, čo sa ukrýva.

 

Ďalšie nápadité edukačné aktivity k tejto tematike nájdete v publikácii Dieťa a jeho svet.

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte