Aktualizácia materiálno-spotrebných noriem a receptúr

Školské stravovanie sa podieľa na jednom z najúčinnejších spôsobov prevencie nutrične podmienených chorôb. Základom je osvojiť si zdravé stravovacie návyky. Ako k tomuto cieľu môžu prispieť najnovšia aktualizácia materiálno-spotrebných noriem a receptúr, platná od septembra 2016?

recipe-575434_1280.png

Ako už každý rok, aj k začiatku školského roka 2016/2017 boli vypracované aktualizované materiálno-spotrebné normy a receptúry. Register sa tak rozšíril až o 120 receptúr, takmer vo všetkých pokrmových skupinách.

Týka sa to najmä pokrmových skupín jedál z hydiny, z rýb, rozšírenia skupiny polievok, bezmäsitých pokrmov zo zeleniny, zemiakov, syra tofu, regionálnych múčnych jedál, príloh zo zeleniny, zemiakov s kombináciou obilnín, zeleniny, medvedieho cesnaku a pod., ovocia, 100 % ovocných štiav spracovaných lisovaním a ovocných štiav s 50 % podielom ovocnej zložky bez aróm, umelých farbív a konzervantov.

Najväčší dôraz kladieme na čerstvosť a kvalitu. Požaduje sa vyrábať jedlá z čerstvých surovín, používať potraviny najvyššej kvality, pri ktorých je možné sledovať ich pôvod. Dieťa sa potom nielenže stravuje kvalitne a rozozná

Dlhodobý trend znižovania spotreby soli v školských jedálňach pokračuje a je to výrazný činiteľ prevencie obezity a iných nutrične podmienených chorôb. Slováci solia oveľa viac, ako sú odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou. Budovať pozitívne návyky už od malička je nadmieru dôležité aj v tejto oblasti.

Aké kritériá treba stanoviť pri nákupe potravín? Viete postupovať pri stanovení finančného limitu? Čo robiť pri diétnom stravovaní a stravovaní žiakov športových tried? Odpovede na tieto otázky a mnoho ďalších prináša mesačník Škola a stravovanie.


 

 

Aké kritériá treba stanoviť pri nákupe potravín? Viete postupovať pri stanovení finančného limitu? Čo robiť pri diétnom stravovaní a stravovaní žiakov športových tried? Odpovede na tieto otázky a mnoho ďalších prináša mesačník Škola a stravovanie.