Bezplatná roadshow PRÍRODOVEDA

Bezplatná roadshow PRÍRODOVEDA
Dátum: 
20.04.2018 - 26.04.2018
Adresa: 
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Prihláška
  • HARMONOGRAM
  • LEKTORKA
  • PRODUKTY

Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA Vás pozýva

na bezplatnú roadshow organizovanú pre pedagógov prvého stupňa základných škôl 

Prírodovedná gramotnosť ako nástroj pre rozvoj racionálneho premýšľania

V čom učebnice prírodovedy neustále nerešpektujú Štátny vzdelávací program?

 

ZAMERANIE SEMINÁRA: prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ

OBSAH SEMINÁRA: Podľa aktuálne platného Štátneho vzdelávacieho programu je hlavným cieľom primárneho prírodovedného vzdelávania rozvoj prírodovednej gramotnosti, čo znamená nielen rozvoj prírodovedného poznania, ale aj procesu prírodovedného poznávania (tvorby vedeckých poznatkov) a taktiež rozvoj predstavy o vede a vedeckom skúmaní. Z uvedeného vyplýva, že je dôležité vo vzdelávacích prístupoch zdôrazniť dôležitosť rozvoja kompetencie samostatne skúmať okolitý svet, dôverovať svojmu poznávaniu a konfrontovať svoje vysvetlenia prostredníctvom jednoduchej racionálnej argumentácie. Vzdelávanie by malo byť realizované tak, aby sa každé dieťa (bez ohľadu na jeho prioritnú profiláciu, či kariérne ambície) cítilo kompetentné uspokojovať svoju potrebu po poznaní prírody a to tak, aby vnímalo prírodné vedy ako zaujímavú oblasť ľudského snaženia a potenciálne zvažovalo aj ďalšie štúdium v tomto smere.

Je dôležité upozorniť, že aj napriek tomu, že vzdelávacie štandardy predmetu prírodoveda očakávajú kompaktný rozvoj prírodovednej gramotnosti, žiaľ, učebnice, ktoré boli vydané v poreformnom období úspešne ignorujú charakteristiku a ciele predmetu prírodoveda a tak v princípe nedokážu viesť k očakávaným efektom reformného kurikula v oblasti prírodovedného vzdelávania. Podceňovanie rozvoja prírodovednej gramotnosti ako celku na prvom stupni ZŠ vedie k nedostatočnej pripravenosti žiakov na rozvoj prírodovedného poznávania a poznania na 2. stupni ZŠ a následne k neustálemu poklesu úrovne prírodovednej gramotnosti našich žiakov.

Workshop má snahu prostredníctvom praktických úloh a príkladov účastníkom objasniť, v čom spočíva skutočná zmena v realizácii primárneho prírodovedného vzdelávania, ktorú národné kurikulum očakáva.

TERMÍNY SEMINÁRA: Harmonogram nájdete TU.

MIESTA KONANIA SEMINÁRA: Martin, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Prešov, Poprad (+ Košice, Banská Bystrica a Bratislava v rámci EXPOLEDU - najbližšie sa seminár koná v Banskej Bystrici 19. apríla 2018 - viac informácií nájdete TU). 

CENA: 0 EUR (seminár je bezplatný)

DĹŽKA KONANIA SEMINÁRA: 2 hodiny

>> PRIHLÁŠKA <<

 

 

 

Mesto

Dátum

Deň

Čas

Adresa

Miestnosť

Martin

20.4.2018

piatok

9:00

Mestský úrad, Nám. S. H. Vajanského 1

Veľká zasadacia miestnosť – prízemie

Trnava

24.4.2018

utorok

8:30

Okresný úrad Trnava, Kollárova 8

Zasadacia miestnosť

Nitra

24.4.2018

utorok

13:00

Gymnázium, Párovská 1

Aula – vchod od Párovskej ulice

Trenčín

25.4.2018

streda

8:15

Okresný úrad, Hviezdoslavova 3

Zasadacia miestnosť č. 150

Žilina

25.4.2018

streda

13:00

Dom odborov, Antona Bernoláka 51

Miestnosť č. 101

Prešov

26.4.2018

štvrtok

8:15

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24

Zasadacia miestnosť- 1. poschodie

Poprad

26.4.2018

štvrtok

13:00

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3

Malá zasadacia miestnosť

zoldosova-kristina.jpegdoc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky

Vyštudovala učiteľstvo pre druhý stupeň základných škôl na PdF TU v Trnave so špecializáciou prírodopis – chémia. Je spoluzakladateľkou Terénneho pracoviska prírodovedného vzdelávania TU v Modre – Harmónii. Hlavnou oblasťou, ktorej sa v súčasnosti venuje, je problematika rozvoja prírodovednej gramotnosti od predprimárneho po primárne vzdelávanie, a to najmä v oblasti rozvoja kognitívnych schopností potrebných pri tvorbe vedeckého systému poznatkov. Aktuálne sa venuje rozpracovávaniu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania (IBSE – Inquiry Based Science Education) v podmienkach slovenského edukačného systému.

Učebné materiály na prírodovedu pre 3. ročník základnej školy

prir3-uceb-h600.png

 

Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy

učebnica v súlade s iŠVP

Autor: Kristína Žoldošová
Rok vydania: 2018
Jazyk: slovenský

 

 

prir3-met-h600.png

 

Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 3. ročník základnej školy

metodická príručka v súlade s iŠVP

Autor: Kristína Žoldošová
Rok vydania: 2018
Jazyk: slovenský

 

 

prir3-vjm-h600.png

 

Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

učebnica v súlade s iŠVP

Autor: Kristína Žoldošová
Rok vydania: 2018
Jazyk: maďarský

 

>> Viac informácií tu <<