Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
sobota, september 1, 2018
Miesto výkonu práce: 
Komenského 3
Mesto: 
Komenského 3, Smižany
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
675
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Komenského 3, 05311 Smižany
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Anglický jazyk
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky: 
- plat stanovuje Príloha č. 1 k zákonu 553/2003; - 9/1 690 €; 10/1 753 €; 11/1 843 €; 12/1 944 € - akceptujeme iba žiadosti doručené poštou alebo osobne do 8. 6. 2018 do 14.00 hod. (rozhoduje poštová pečiatka) - na pohovor budú pozvaní iba uchádzači, ktorí spĺňajú požadované vzdelanie a majú súhlas so spracovaním osobných údajov podpísaný žiadateľom (originál)
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
RNDr. Jana Vozárová
Telefónne číslo: 
0534150061
E-mailová adresa: