Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
pondelok, Január 15, 2018
Miesto výkonu práce: 
Bidovce 209
Mesto: 
Bidovce 209, Bidovce
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
410
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Bidovce 209, 04445 Bidovce
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
Požiadavky: - požadovaný stupeň vzdelania – VŠ 2. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, - znalosť anglického jazyka vítaná, - znalosť práce s PC, IKT zručnosti - osobnostné a morálne predpoklady, - občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť - chuť do práce, samostatnosť, Zoznam požadovaných dokladov / zaslať na doleuvedenú mailovú adresu, alebo osobne na základnú školu – denne do 15:30hod / - Žiadosť o prijatie do zamestnania - Profesijný životopis - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Marta Kucharčíková
Telefónne číslo: 
0556965284
E-mailová adresa: