Udalosti

18715

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov...
viac
18572

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl z matematiky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. 
Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED...
viac
18046

Vianočné prázdniny v školskom roku 2016/2017

Až vianočné zvony zazvonia,
ihličie Vám doma zavonia,
zahoďte všetky trápenia a starosti,
užite si sviatky v šťastí a radosti.
 
viac
18045

Jesenné prázdniny v školskom roku 2016/2017

viac
17480

Školenia pre pedagógov

viac
12438
>
05.09.2016 - 30.04.2017
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Súťaž Čitateľský oriešok 3 pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka ZŠ

Hľadáte cesty, ako podporiť u svojich žiakov pozitívny vzťah ku knihám?
Radi by ste sa presvedčili, či prečítaným textom skutočne rozumejú?
Chcete im ponúknuť moderné a veselé príbehy zohľadňujúce ich vek?
Vymýšľate spôsoby, ako rozvíjať ich fantáziu?
Poďte  spolu s Adelou Banášovou lúskať príbehy a odkrývať TAJOMSTVÁ SVETA!
Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo, stačí sa ním prelúskať. Zapnite...
viac
12243
10.10.2016 - 11.10.2016
hotel ŠACHTIČKA

Konferencia Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania

• Učíte predmet Technika?
• Uvažujete, z akých materiálov budete čerpať nápady na prácu na hodinách?
• Radi by ste zatraktívnili svoje vyučovacie hodiny ?
Poďte s nami na workshopy,
ktoré budú postavené
na praktických činnostiach v rámci projektového vyučovania!
Pozývame vás na 32. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie
viac