2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ucitelka70
zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň chcem sa spýtať na zaradenie do platovej triedy na pozíciu vychovávateľ v základnej škole, ukončené VŠ vzdelanie 1. stupňa, odbor predškolská a elementárna pedagogika pre sociálne znevýhodnené skupiny. 4 roky som pracovala v materskej škole, kde mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Platia mi nadobudnuté kredity v MŠ aj v základnej škole. ? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov školského klubu detí sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť XIII. vychovávateľ. Vzdelanie, ktoré uvádzate je uvedené pod písm. B v bode 3 avšak iba za predpokladu, že Váš študijný program aj odbor bol predškolská a elementárna pedagogika. Ako a na základe čoho mám posúdiť kredity ?