2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lenka 1973
zaradenie školského špeciálneho pedagóga

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím Vás o pomoc pri zaradení školského špeciálneho pedagóga.
Má nasledujúce vzdelania:

-Pedagogická fakulta - Predškolská a elementárna pedagogika - Bc.
-Pedagogická fakulta - Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

Má ukončené adaptačné vzdelávanie odborného zamestnanca + 2 roky praxe ako školský špeciálny pedagóg.
Spĺňa zaradenie pre 10. platovú triedu?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie školského špeciálneho pedagóga

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2 prvý diel, časť II. Školský špeciálny pedagóg bod 1 Váš špeciálny pedagóg spĺňa zaradenie do kariérového stupňa samostatný školský špeciálny pedagóg a do 10. platovej triedy. Uvedená vyhláška bola s účinnosťou od 15. 2. 2018 novelizovaná vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z. z., ktorá pri absolvovanom študijnom odbore špeciálna pedagogika zrušila podmienku 5 rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.