4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lenka 1973
zaradenie školského špeciálneho pedagóga

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím Vás o pomoc pri zaradení školského špeciálneho pedagóga.
Má nasledujúce vzdelania:

-Pedagogická fakulta - Predškolská a elementárna pedagogika - Bc.
-Pedagogická fakulta - Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

Má ukončené adaptačné vzdelávanie odborného zamestnanca + 2 roky praxe ako školský špeciálny pedagóg.
Spĺňa zaradenie pre 10. platovú triedu?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie školského špeciálneho pedagóga

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2 prvý diel, časť II. Školský špeciálny pedagóg bod 1 Váš špeciálny pedagóg spĺňa zaradenie do kariérového stupňa samostatný školský špeciálny pedagóg a do 10. platovej triedy. Uvedená vyhláška bola s účinnosťou od 15. 2. 2018 novelizovaná vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z. z., ktorá pri absolvovanom študijnom odbore špeciálna pedagogika zrušila podmienku 5 rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

MB
ZARADENIE DO PT_ŠPECIALNY PEDAGOG NA ZŠ_ADAPTACNE VZDELAVANIE

Dobrý deň p. Pavlíková,

chcem Vás poprosiť o radu. Mám ukončenú II.st. VŠ Špeciálna ped. a ped. mentálne postihnutých + vykonanú rigoróznu skúšku. Pracoval som v detskom domove ako vychovávateľ i špeciálny pedagóg. Na čiastočnom uväzku som pracoval i na špeciálnej škole - KDE SOM SI UROBIL ADAPTAČNÉ VZDEL., a postúpil z 9 PT do 10 PT. Momentálne som nastúpil na ZŠ ako špec.ped., a p. riaditeľ ma zaradil do 9 PT, lebo vraj nemám urobené adapt. vzdel. ako špeciálny pedagóg. Je toto zaradenie správne, už keď so adapt. vzdel. absolvoval na špeciálnej škole ako učiteľ? Podmienka s 5 rokmi praxe viem, že je už zrušená.

Ďakujem veľmi krásne za odp.
MB

Maria Pavlikova
Zaradenie špeciálny pedagóg

Je potrebné rozlišovať kategóriu učiteľ v špeciálnej škole a kategóriu odborný zamestnanec špeciálny pedagóg. Ak ste pracovali ako učiteľ v špeciálnej škole a teraz ste zaradený do kategórie odborného zamestnanca špeciálneho pedagóga, ste povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie ako odborný zamestnanec, teda ste zaradený do kariérového stupňa začínajúci odborný zamestnanec, čomu zodpovedá 9. platová trieda. Podmienka 5 rokov praxe v špeciálnom školstve nebola zrušené úplne, ale iba pri absolvovaní niektorých konkrétnych vysokých školách.