2 posts / 0 nový
Posledné pridané
cabalova
2. atestácia

Dobrý deň,
zákon 317/2009, par. 50, (1) hovorí o potrebnom počte kreditov k UCHÁDZANIU o vykonanie atestácie a (2) o PREDKLADANÍ ŽIADOSTI o vykonanie atestácie, ktorá obsahuje získaný počet kreditov podľa (1). Znamená to, že potrebný počet kreditov je viazaný na dátum odoslania žiadosti alebo na deň vykonania atestácie? Podľa (1) Po úspešnom vykonaní atestácie strácajú tieto kredity platnosť na účely priznania kred. príplatku. V zákone neregistrujem, že v deň vykonania atestácie majú byť kredity platné.
K 30. júnu 2017 bolo platných (účel priznania kred. príplatku) 60 kreditov- ich platnosť skončila 15. októbra 2017. Žiadosť o atestáciu bola odoslaná k 30. júnu 2017. Atestácia bola vykonaná 1. decembra 2017. Učiteľ však má ešte ďalších 60 kreditov s platnosťou do 2021. Ako postupovať? Zaradiť ho do 12 pl. triedy bez 12% kreditového príplatku, alebo s 12% kreditovým príplatkom?

Maria Pavlikova
2. atestácia

Tak ako to uvádzate v otázke, § 50 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. jasne hovorí, že po úspešnom vykonaní atestácie strácajú takto uplatnené kredity platnosť na účely priznania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu, ktorým je § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. Ak platnosť kreditov uplynula 15. októbra 2017, tak nemôže ich platnosť opakovane skončiť 1. 12. 2017. V tom čase už nemali platnosť. Do 12. platovej triedy ho zaradíte 2. 12. 2017 a kreditový príplatok budete vyplácať len za podmienky ďalších aktuálne platných kreditov.