3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mirka Poláková
Nekvalifikovaná vychovávateľka

Dobrý deň,
chcela by som Vás požiadať o radu.
Od septembra máme zobrať do pracovného pomeru - vychovávateľku, zamestnankyňu s ukončenou VŠ ll. stupňa Sociálna pedagogika. Zaradím ju do 9. platovej triedy. Môže ako nekvalifikovaná vyučovať výchovy na l. stupni na základe §7 ods. 8 zákona o dopĺňaní úväzku v nariadení vlády SR č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej a priamej výchovnej činnosti pedagogického zamestnania. Pedagogickú a ani výchovnú prax nemá.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaná vychovávaateľka

Podľa § 7 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. vychovávateľ si môže dopĺňať úväzok len vyučovaním výchovných predmetov v rozsahu najviac sedem hodín. V zákone nie je stanovené, že musí ísť o kvalifikovaného vychovávateľa, ani to, že musí byť samostatný vychovávateľ. Dopĺňanie úväzku sa povoľuje aj v takomto prípade. Zaradíte ju ho kariérového stupňa začínajúca vychovávateľka do 9. platovej triedy, v ktorej ostane zaradená aj po ukončení adaptačného vzdelávania. Započítanie hodín je v pomere 1:1 aj ako vychovávateľ aj ako učiteľ.

Mirka Poláková
Odpoveď

Ďakujem za odpoveď.