Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Materská škola
Termín nástupu: 
pondelok, september 23, 2019
Miesto výkonu práce: 
Nábrežie Rimavy 447
Mesto: 
Nábrežie Rimavy 447, Hnúšťa
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
130
Adresa školy alebo zariadenia: 
Materská škola, Nábrežie Rimavy 447, 98101 Hnúšťa
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných a pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky: 
Uchádzači posielajú prihlášky do výberového konania do 30.08.2019. Prihlášky zasielajte je na adresu : Materská škola Nábrežie Rimavy 447, 981 01 Hnúšťa, alebo osobne v MŠ NR. Obálku označiť: „Žiadosť o prijatie od zamestnania MŠ NR – neotvárať“. V žiadosti uveďte telefonický alebo e-mailový kontakt, vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Ústny pohovor sa uskutoční dňa 05. 09. 2019 v čase od 13,00 hod v budove Materskej školy Nábrežie Rimavy v Hnúšti.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Beata Tokárová
Telefónne číslo: 
0475423307
E-mailová adresa: